Nyhet / 5.4.2018

Solpaneler och ellager till hemmen – för första gången i Finland

Helen är först i Finland med att erbjuda hushållskunder solpaneler och ett ellager som ett skräddarsytt paket. Med hjälp av ellagret får småproducenter större nytta av sina solpaneler.

I dag har kunderna allt fler möjligheter att delta i produktionen av decentraliserad förnybar energi. Det är lätt att börja producera el småskaligt med solpaneler, och med hjälp av ett ellager blir produktionen ännu effektivare.

Ellagret ökar utnyttjandegraden för solpanelerna genom att jämna ut produktionen och förbrukningen. En solig dag producerar solpanelerna ofta mer el än småproducenten själv hinner använda. Om hushållet också har ett ellager kan man lagra överskottselen som producerats under dagen och sedan utnyttja den på kvällen eller natten när solen inte längre lyser.

Den el som lagrats i ellagret kan under kvällens lopp användas t.ex. för att se på tv eller laga mat i flera timmar eller bada bastu ett par-tre timmar.

– Med hjälp av ellagret kan småproducenterna hålla koll på hur deras egenproducerade solkraft förbrukas och lagras. Ett ellager ger även andra möjligheter för småproducenterna att hantera den el de producerat; smarta system kan anslutas till ellagret. Man kan t.ex. installera fjärrstyrda eluttag eller förbereda sig på strömavbrott med hjälp av ellagret, berättar projektchef Kristiina Siilin på Helen.

Ellagret har samma höjd och bredd som ett kylskåp, men är bara 25 cm djupt. Det placeras i ett varmt utrymme inomhus, t.ex. i ett förråd, i hallen eller varför inte vardagsrummet.

En del av det smarta elnätet

– Ett ellager höjer solkraftssystemets utnyttjandegrad till över 90 procent, eftersom det jämnar ut variationerna i produktion och förbrukning till och med inom en timme, så att ingen solkraft rinner ut i elnätet. Med hjälp av Helens virtuella batteri kan utnyttjandegraden höjas till 100 procent. Det virtuella batteriet ger också möjlighet att köpa tillbaka el som man sålt till nätet för samma pris, berättar Kristiina Siilin.

På det här sättet bidrar solpanelernas och ellagrets ägare till det smarta elnätets funktion, när Helen utnyttjar lagret för efterfrågeflexibilitet. Som producent av utsläppsfri energi gör kunden en konkret insats för att bromsa klimatförändringen.

Ett ellager lämpar sig ypperligt för flexibilitet; det är en snabb och anpassningsbar anordning som flexar i båda riktningarna.

Se exempel på Helens paket med solpaneler + ellager.