Nyhet / 16.8.2018

Sundholmens kraftverk rengörs genom ångblåsning – ger upphov till moln av vattenånga och tillfälliga ljudolägenheter

Helens kraftverk på Sundholmen rengörs genom ångblåsning 23.8 – 6.9.2018. Arbetet ger upphov till moln av vattenånga och tillfälligt även kraftigt oljud. Blåsningarna hör ihop med ett stort projekt som genomfördes i somras, då 70 kilometer högtrycksrör i ångpannan förnyades.

Blåsningarna utgör ingen fara för omgivningen. Strävan är att utföra blåsningarna vardagar kring klockan 9 och kring klockan 17–18 på kvällen. Varje ångblåsning pågår i cirka 15 minuter.

Ångblåsningarna hör ihop med ett omfattande projekt för att förnya pannans rörsystem. Innan rören tas i bruk ska de blåsas rena med ånga. Blåsningarna ger upphov till utsläpp av ren vattenånga, medan eventuellt fast material som finns i rören, till exempel svetsrester, samlas upp i en container på kraftverksområdet. Det är viktigt att renblåsningen av de nya rören görs omsorgsfullt, eftersom de har en kritisk roll i kraftverkets produktionsprocess.

– Ångblåsningar brukar ge upphov till präktiga ångmoln och tillfälligt också kraftigt oljud. Vi beklagar oljudet, men det finns ingen orsak till rädsla, säger kraftverkschef Jarmo Hagström på Helen. 

Närmare 200 proffs med i sommarens underhålls- och byggnadsarbeten

På Sundholmen genomfördes i somras ett projekt där ångpannans högtrycksrör förnyades. I pannan byggdes över 70 kilometer nya rör. Trycket i de här rören är kraftverkets högsta, 135 bar. Vattenångan i rören har en temperatur på cirka 500 grader. I installationsarbetet ingick bl.a. svetsning av över 2500 svetsfogar.

Arbetet förbättrar kraftverkets driftsäkerhet. De nya högtrycksrören tål också användning av biobränslen bättre. De gamla högtrycksrören var ursprungliga, med andra ord från 1984.

Rören i pannan förnyades under sommaren som ett särskilt projekt samtidigt med det normala årsunderhållet. I årsunderhållet och projektet deltog sammanlagt cirka 200 proffs från olika branscher, varav cirka 150 är anställda av utomstående entreprenörer.

Grannarna informeras via flera kanaler

Helen informerar invånarna och arbetsplatserna i närområdet om saken genom tidningsannonser, skyltar och i sociala medier. Helens personal delar också ut öronproppar i närheten av kraftverket medan blåsningarna pågår.


Fakta om projektet och Sundholmens kraftverk:

  •  I ångpannan förnyades 70 kilometer högtrycksrör.
  •  I installationsarbetet ingick svetsning av över 2500 svetsfogar.
  •  De nya högtrycksrören förbättrar kraftverkets driftsäkerhet och tål också användning av biobränslen bättre.
  •  Sundholmens B-kraftverk producerar 160 megawatt el och 300 megawatt fjärrvärme med en verkningsgrad på närmare 90 procent.
  •  Som bränslen används stenkol och träpellets.
  •  Sundholmens B-kraftverk togs i drift 1984.

Salmisaaren voimalaitos

Läs mer om ämnet

Företag