Nyhet / 13.4.2018

Helen återligen hållbaraste varumärket bland energibolag

Helen var för andra året i rad det hållbaraste varumärket bland finska energibolag enligt Nordens mest omfattande varumärkesundersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet.

I varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index™ kom Helen på 32:a plats i totalresultaten. Allmänt placerade sig elbolagen högt på listan, och branschen bedömdes vara den tredje hållbaraste branschen. Bland finska energibolag placerade sig Helen bäst nu redan för andra året i rad.

– Helens hållbarhet utgår från strategin, vars mål är en klimatneutral energiproduktion. Vi för en fortlöpande och aktiv dialog med våra intressenter och utvecklar vår verksamhet utifrån det, säger Helens företagsansvarschef Pirjo Jantunen.

Helen Ab har varit verksamt under namnet Helen sedan början av 2015, då Helsingfors Energi blev Helen. Hållbarhet är en del av Helens varumärke, men det är inget självändamål att understryka det i varumärkesmarknadsföringen och -kommunikationen.

– Det här är ett fint resultat när man tänker på bl.a. Helens synlighet i mediedebatten kring stenkol. Helens hållbarhetsimage vilar dock på en stark grund, eftersom hållbarheten är integrerad i all verksamhet: produktutveckling, tjänster, försäljning och marknadsföring. De praktiska handlingarna talar för sig, men ingen vet om dem om vi inte berättar om dem – och helst på ett så intresseväckande sätt som möjligt, säger Sanna Jääskeläinen, som är chef för enheten Kommunikation och varumärke.

Resultaten av Sustainable Brand Index™-undersökningen överensstämmer med Helens egna undersökningar. Av Helens egna kunder säger 92 procent att Helen är hållbarare än energibolag i allmänhet och 95 procent anser att Helen är pålitligare än energibolag i allmänhet.  

TOP 5 I ENERGIBRANSCHEN
Inom parentes placeringen i jämförelsen mellan alla branscher.

  1. Helen (32)
  2. Vattenfall (40)
  3. Vanda Energi (42)
  4. Fortum (49)
  5. Åbo Energi (71)

Mer information:

Pirjo Jantunen, företagsansvarschef, tfn 040 336 0565 eller Sanna Jääskeläinen, enhetschef, kommunikation och varumärke, tfn 040 830 8104

Sustainable Brand Index™, så här gjordes undersökningen

Sustainable Brand Index är Nordens största hållbarhetsundersökning och den har genomförts varje år sedan 2011. Syftet med undersökningen är att sprida och öka kunskapen om hållbar utveckling. I undersökningen 2018 intervjuades sammanlagt cirka 40 000 företag i Norden: 16 600 i Sverige, 6 200 i Norge, 7 000 i Danmark och 9 600 i Finland. Målgruppen för undersökningarna är 16–70-åringar i de aktuella länderna. Urvalet är representativt för befolkningsstrukturen i respektive land. Intervjuerna gjordes i januari–mars 2018.

Läs mer om ämnet

Företag