Nyhet / 27.3.2019

Nu kan solpaneler bokas i kraftverket på Mässcentrums tak

 På Mässcentrums tak byggs ett av Helsingfors största solkraftverk, och nu kan Helens kunder boka solpaneler i kraftverket.

På Mässcentrums tak installeras 1589 solpaneler, som producerar cirka 445 MWh energi per år. Solenergin produceras i samarbete med Helen. Kraftverkets produktion motsvarar över tvåhundra tvårumslägenheters årsförbrukning.

Att boka en panel är ett enkelt sätt att delta i klimattalkon

Att boka en solpanel är ett enkelt sätt att bli solenergiproducent: genom att boka en panel kan var och en använda förnybar solenergi utan att behöva installera solpaneler på sitt eget tak.

Mässcentrums solpaneler kan bokas mot en månadsavgift på 4,40 euro. Boka enkelt en egen solpanel på helen.fi/messukeskus.

Elen från solpanelen krediteras i kundens elräkning. Tjänsten Egen solpanel kan anslutas till vilket som helst av Helens elavtal och kunden kan boka en eller flera paneler. Varje solpanel har en effekt på 315 watt. Faktureringen börjar när panelerna börjar producera el i augusti-september 2019.

Redan genom att boka en enda panel får kunden en betydande mängd el: 14 procent av en tvårumslägenhets årsförbrukning, det vill säga cirka 280 kWh per år.

Arbetet med att öka andelen solkraft fortsätter 

Helen har arbetat långsiktigt med att öka användningen av förnybar solkraft i Finland. Söderviks solkraftverk som Helen byggde vintern 2015 var Finlands största när det stod färdigt, och det tog inte länge förrän alla paneler i kraftverket var bokade. Solkraftverket som byggdes på taket till Stensböle skidhall 2016 var mer än dubbelt så stort som Söderviks kraftverk. Helens solkraftverk har en sammanlagd effekt på över två megawatt och är bland de största också i Norden.

När Mässcentrums solkraftverk står färdigt ökar solkraftskapaciteten som är ansluten till Helsingfors elnät med 11 %. Solkraften ökar kontinuerligt i Helsingfors: produktionen har fördubblats redan två år i rad. I januari 2019 hade 6075 kWp solkraftseffekt installerats i Helsingfors och antalet solkraftsproducenter var redan uppe i 300.

- Det finns en klar efterfrågan på solkraft. Med konceptet Boka en egen solpanel kan vem som helst enkelt bli solkraftsproducent utan startinvestering. Vi fortsätter att investera i solenergi allt efter efterfrågan, säger produktgruppschef Riku Kuikka på Helen.

Fakta:

  • Det nya solkraftverket finns i hjärtat av Böle, på Mässcentrums tak.
  • Beräknad årsproduktion i initialskedet är 445 MWh. Målet är att installera fler solpaneler senare.
  • Nominell effekt 500 kWp
  • En enskild panels effekt 315 W
  • Solpanelerna installeras sommaren 2019. Solkraftverket står färdigt i augusti-september 2019.
  • Att öka andelen förnybar energi och minska energiförbrukningen är en del av Mässcentrums klimatmål. I och med solkraftverket minskar Mässcentrums behov av kylning och därmed också energiförbrukningen, eftersom solpanelerna har en skuggande effekt.
  • Efter investeringen närmar sig Helens solkraftsproduktion två megawatt

Helen Ab:s energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste. Vi har över 450 000 kunder runt om i landet, täcker över 90 % av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme och bygger ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors. Vi tar fram allt mer miljövänliga och innovativa lösningar med våra kunders bästa för ögonen. Vårt mål är att nå hundraprocentig kolneutralitet i vår energiproduktion. Vi vill erbjuda våra kunder världens bästa stadsenergi.

Messukeskuksen tuleva aurinkovoimala