Nyhet / 24.8.2020

Helen utökar sin vindkraftsproduktion i betydande grad – totalt investeras 100 miljoner euro i den nya vindparken

Helen har inlett byggandet av vindparken Lakiakangas 3 i Österbotten tillsammans med projektutvecklaren CPC Finland. Projektet stöder Helens mål att femdubbla vindkraftsproduktionen på två år. Helen börjar erbjuda sina kunder energi från den nya vindparken år 2022.

 Visualiseringar över Lakiakangas 3. Bildkälla: CPC Finland Oy

Helens vindkraftsproduktion kommer att femdubblas fram till 2022. Ett viktigt steg mot ökad förnybar vindkraft är vindparksprojektet Lakiakangas 3, som genomförs nära Kristinestad i Österbotten i samarbete med CPC Finland. Förutom vindparken grundar Helen och CPC Finland också ett elöverföringsbolag som svarar för överföringen av vindparkens produktion till stamnätet. Den totala projektinvesteringen uppgår till närmare 100 miljoner euro. Helen äger 60 procent och CPC Finland 40 procent av samföretagen.  

Vindparken Lakiakangas 3 består av 20 turbiner med en sammanlagd effekt på 86 MW. Målet är att senare förstora vindparken med ytterligare tre turbiner. Helen köper all el som vindparksbolaget producerar och levererar elmarknadstjänster till bolaget.  

– Vindkraften har en väsentlig roll i övergången till förnybar elproduktion. Lakiakangas 3 är en betydande investering som stöder Helens mål om klimatneutral energiproduktion 2035. Våra företagskunder har visat stort intresse för det nya sättet att köpa vindkraft från en egen, namngiven vindpark – på det sättet gör Helen i allt större utsträckning den nya energierans möjligheter tillgängliga för alla. Genom att förena våra krafter med CPC tar vi igen ett stort kliv mot en klimatneutral framtid, säger direktör Harri Mattila på Helen.

– Vi är väldigt glada att ha fått Helen som vår samarbetspartner i vindkraftsprojektet Lakiakangas 3. Det här är redan vårt tredje projekt och den hittills största vindpark vi bygger i Finland. CPC och Helen är starka inom olika delområden, vilket gör att de kompletterar varandra och gör att projektet kan genomföras på ett synnerligen effektivt sätt, säger VD Erik Trast på CPC Finland.  

Vindparksbolaget har fått de tillstånd som krävs för verksamheten, och byggnadsarbetena pågår. De första kraftverken reses våren 2021, och vindkraftsproduktionen startar i slutet av 2021. Helens kunder kan börja köpa vindkraft från parken år 2022. De närbelägna vindparkerna Lakiakangas 1 och Lakiakangas 2 har producerat el sedan 2017 respektive 2019.  

Vindkraft en av metoderna på vägen mot klimatneutralitet  

I fjol producerade Helen 70 gigawattimmar vindkraft via intressebolaget Suomen Hyötytuuli. I och med Lakiakangas 3 stiger Helens årsproduktion av vindkraft till 350 gigawattimmar. Helens vindkraftsproduktion ökar också genom intressebolagens pågående investeringar.  

Helens mål är klimatneutral energiproduktion år 2035. Vindkraft är en av många metoder att nå klimatneutralitetsmålet på ett lönsamt sätt.

Fakta

  • Vindparken Lakiakangas 3 och elöverföringsbolaget genomförs som samföretag, där Helens ägarandel är 60 % och CPC Finlands 40 %.
  • Investeringen ökar Helens vindkraftsproduktion i betydande grad.
  • Lakiakangas 3 består till en början av 20 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 86 MW.
  • Grundläggningsarbetena startade sommaren 2020.
  • Kraftverken monteras våren-sommaren 2021.
  • Elöverföringsförbindelsen och elstationen tas i drift våren 2021. 
  • Vindkraftsproduktionen startar i slutet av 2021.
  • Helen börjar erbjuda sina kunder energi från den nya vindparken år 2022.