Nyhet / 31.1.2020

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar och energiavgiften sjunker

Energiavgiften för fjärrvärme för vårperioden sjunker med 12,7 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Energipriset för perioden 1.3.-30.4.2020 är 62,19 e/MWh (inkl. moms 24 %).

Med energiavgiften täcker vi de rörliga kostnaderna i samband med värmeproduktionen. Exempel på sådana kostnader är bränslekostnader, energiskatter och utsläppsrätter.  

Mer info: https://www.helen.fi/sv/varme/hem/priser/vad-bestar-priset-av/

Läs mer om ämnet

Värme