Nyhet / 31.3.2020

Ny prisperiod för fjärrvärme börjar och energiavgiften sjunker

Energiavgiften för fjärrvärme för vårperioden sjunker med 6 % jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Energipriset för perioden 1.5.-30.9.2020 är 34,87 e/MWh (inkl. moms 24 %).

Med energiavgiften täcker vi de rörliga kostnaderna i samband med värmeproduktionen. Exempel på sådana kostnader är bränslekostnader, energiskatter och utsläppsrätter.

Mer info