Nyhet / 16.4.2020

Helens nya VD Juha-Pekka Weckström tar över rodret för ett av världens främsta energibolag

I energibranschen erbjuder den miljötekniska revolutionen och den cirkulära ekonomin genombrott som kan jämföras med internet, samtidigt som konsumenterna och data får en allt större roll, säger Juha-Pekka Weckström, som tillträdde som VD för Helen i början av april. Klimatneutralitet och kundfokusering är centrala element i bolagets strategi. Under exceptionella förhållanden är det särskilt viktigt att bibehålla en hög leveranssäkerhet och se till att elen och värmen räcker till.

Helens resultat för 2019 var rekordartat. Bolagets kundvolymer har ökat kraftigt och närmare 1,7 miljoner finländare omfattas av bolagets tjänster. Början av 2020 har varit annorlunda än vanligt: den exceptionellt milda vintern har minskat energibehovet, och å andra sidan har coronaviruset vänt upp och ner på allas vardag. I Helsingfors gick elförbrukningen i mars ner med hela 15 % till följd av pandemin. Helens nya VD som kommer från tele- och mediabranschen vill styra Helen genom omvälvningen av energibranschen med entusiasm och tillförsikt.  

- Samtidigt som vi i Helsingfors bygger världens bäst fungerande stad, bygger vi också världens bäst fungerande klimatneutrala energisystem. Min uppfattning att Helen har en stark situation och en klar långsiktig strategi har stärkts ytterligare. Vi har ypperliga möjligheter att bygga ännu renare energilösningar tillsammans med våra medarbetare, kunder och partners, säger Juha-Pekka Weckström.    

- För 20 år sedan stod telesektorn inför en enorm omvälvning, då man övergick från trådtelefoner till mobiltelefoner och från infrastruktur till tjänster. Jag tror att den miljötekniska revolutionen och den cirkulära ekonomins spridning erbjuder energisektorn samma slags genombrott som internet och internetburna tjänster i tiden innebar för telesektorn. Omvälvningen av energibranschen innebär en fantastisk chans att skapa nytt, säger Weckström som tidigare varit VD för bland annat Digita och TeliaSonera Finland.

Helen övergår till klimatneutral produktion systematiskt och i etapper fram till 2035, i samma takt som Helsingfors och hela Finland. Samtidigt satsar bolaget kraftigt på skräddarsydda energilösningar så som lokal förnybar energi, smarta fastighetslösningar och eldriven trafik.   

Weckström ser framför allt att konsumenterna och data får en allt större roll. I energibranschen har man fortfarande en del att lära i fråga om utnyttjande av data, digitala lösningar och kundfokusering, eftersom konsumenterna är allt mer intresserade av hur deras energival påverkar miljön.  

- Vi vill erbjuda var och en av våra kunder ett sätt att producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Någon vill minska sitt klimatavtryck, en annan optimera priset för uppvärmningen, en tredje styra laddningen av sin elbil och så vidare. Data och digitalisering ger möjlighet till nya personaliserade tjänster för alla de här behoven.

Bibehållen hög leveranssäkerhet särskilt viktigt under exceptionella förhållanden

Satsningarna på nya energilösningar är möjliga tack vare Helens stabila el-, värme- och kylverksamhet.      

- Vid sidan av framtidens energilösningar och kundfokusering är tryggande av energileveranssäkerheten ett av fundamenten för vår verksamhet. Nu när vi lever under exceptionella förhållanden på grund av coronaviruset är det ännu viktigare för Helen att trygga tillgången till el, värme och kyla för att samhällsfunktionerna ska hållas i gång. Vi har instruerat vår personal i hur de kan minimera smitta och har på många olika sätt säkerställt att energiproduktionen och -distributionen fungerar störningsfritt, preciserar Weckström.

Läs mer om ämnet

Företag Klimatneutralitet