Nyhet / 12.8.2021

Den sällsynt varma sommaren har lett till rekordstort behov av kyla

I juni-juli slogs flera värmerekord i Finland, vilket också har återspeglat sig i ett rekordstort behov av kyla. I Helsingfors tillhandahåller energibolaget Helen kyltjänster, och i juli noterades alla tiders högsta kylbehov, hela 160 MW. Trots värmeböljan har man fått njuta av svala inomhustemperaturer i de fastigheter som har kyla installerad.

Kylan är på kraftig frammarsch, och den heta sommaren är en starkt bidragande orsak. Vid normal sommarvärme ligger förbrukningen av kyla från Helen på cirka 100 MW, vilket innebär att det rekordartade behovet på 160 MW har varit cirka 60 % större än normalt. En annan orsak till det påfallande höga kylbehovet är förutom värmeböljan också att antalet kylkunder hela tiden ökar. Också nya, välisolerade byggnader kan vara heta i sommarvärmen, vilket ökar behovet av kyla.

Kyltjänster i hela Helsingfors

Helsingfors klimatneutrala kyla är inte längre enbart förbehållen innerstaden, utan kyla kan fås i hela Helsingfors. Utanför fjärrkylenätet installeras kyla med hjälp av en separat värmepump. För närvarande levereras kyla till flera hundra kunder och till olika typer av objekt, bland annat köpcentrum, kontor och bostadsfastigheter runt om i Helsingfors.

– Vi talar om fastighetskyla när kyla installeras utanför fjärrkylenätet. Både fjärrkyla och fastighetskyla är driftsäkra, klimatneutrala, enkla, tystgående och bekymmersfria. Avtalsmodellerna är likartade och kostnaderna av samma storleksklass, sammanfattar Marko Kivimaa, som är ledare för Helens team Prissättning och försäljningsanalyser.


Lagom rumstemperatur ökar trivseln i fastigheter

Kylbehovet kommer att öka ytterligare när klimatet blir varmare. Folk sätter värde på att ha lagom rumstemperatur både hemma och i offentliga utrymmen, vilket inte är att undra på: lagom rumstemperatur förbättrar luftkvaliteten och undersökningar visar att det också ökar arbetseffektiviteten och trivseln.

– Kyla är inte längre någon ovanlighet. Folk förstår att sätta värde på jämna förhållanden och kylda utrymmen både hemma och på jobbet samt i köpcentrum, konstaterar Antti Tilamaa, som är produktchef för kyla på Helen.

Helen vill påminna om att var och en av oss också själv kan bidra till att minska kylbehovet under heta sommardagar och därmed öka energibesparingen. Ett enkelt sätt är till exempel att stänga persienner och andra solskydd i fönstren både på vardagar och veckoslut.

Fakta:

  • Helsingfors har Europas tredje största fjärrkylenät.
  • Största delen av kylan från Helen produceras i Katri Valas värme- och kylpumpsanläggning, som är en av världens största.
  • Den sjätte värmepumpen i Katri Vala blir klar sommaren 2021 och den sjunde år 2023. Med de nya pumparna förbereder sig Helen för ökad efterfrågan på kyla.
  • Helen erbjuder fjärr- och fastighetskyla som tjänst, vilket minskar riskerna för kunden.
  • Spillvärme och annan överskottsvärme som samlats upp från fastigheter med fjärr- och fastighetskyla recirkuleras och förädlas till klimatneutral fjärrvärme med hjälp av värmepumpar.
  • Den återvunna fjärrvärmen används sommartid i synnerhet för uppvärmning av tappvarmvatten för helsingforsarna.

Heta sommardagar i Finland - Glidande medelvärde för de senaste 30 åren

Utvecklingen av antalet heta sommardagar i Finland åren 1990–2021. Grafen har gjorts av Helens produktchef för kyla Antti Tilamaa, och den data som använts i grafen kommer från Meteorologiska institutet.
*För år 2021 har de heta dagarna rapporterats bara fram till juli.