Nyhet / 20.4.2021

Helen börjar rusta upp fjärrvärmenätet vid Tölöviken

Helen moderniserar en 60 år gammal del av fjärrvärmenätet i norra ändan av Tölöviken. Arbetet medför avvikande trafikregleringar på Helsingegatan från och med 19.4.

Helsinginkadun työmaa

Fjärrvärmeledningarna på platsen är dragna under den körfil på Helsingegatan som leder bort från centrum. På grund av arbetena flyttas biltrafiken till den nuvarande cykelfilen medan cykeltrafiken flyttas till fotgängarleden längs Tölöviksstranden. Körfilerna för fordonstrafik mot centrum och gång- och cykelvägarna mot centrum påverkas inte, och inte heller spårvagnstrafiken.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar kl. 07.00-19.00, vid avvikande arbetstider meddelar Helen separat om detta på sin webbplats helen.fi.

Arbetet inleds måndag 19.4.2021 med omläggning av trafiken. Grävarbetena påbörjas när de avvikande trafikregleringarna är klara. Arbetet slutförs före utgången av juli månad.

Fakta:

  • Under 2020 var läckagen i fjärrvärmenätet rekordfå. Den långsiktiga utvecklingen av värmenäten ger resultat.
  • Genom att utnyttja data som ger information om tillgångarna inriktas investeringarna i fjärrvärmenätet på nät som är i slutet av sin livscykel samt på eventuella riskpunkter.
  • Genom förebyggande underhåll kan punkter där det finns risk för fel repareras innan kunden märker av dem i form av avbrott.
  • Det nuvarande fjärrvärmenätet är en utmärkt plattform för alla framtida tekniska lösningar.

Läs mer om ämnet

Värme