Nyhet / 16.7.2021

Helen fäster allt större vikt vid hållbar solpanelsproduktion och hållbara material

Hela branschen måste på global nivå fästa allt större vikt vid att produktionen av solpaneler är hållbar och likaså materialen. Hållbarhet är en viktig sak för Helen, och därför känner Helen också sina egna solpanelstillverkare, platserna där de tillverkas samt anskaffningskedjan. Helens solpaneler tillverkas i Kina i områden som inte är belägna i Uigurregionen.

Finnwatchs rapport ger värdefull information om den globala marknaden för polykisel, som används som material i solpaneler. Helen har deltagit i utarbetandet av rapporten och har tagit fram information om sin egen anskaffningskedja.

”Vi känner våra egna solpanelstillverkare och försöker ständigt få en djupare inblick i vår underleverantörskedja tillsammans med dem. Våra solpaneler tillverkas i Kina i områden som inte är belägna i Uigurregionen. Vi har identifierat de globala hållbarhetsutmaningarna i samband med polykisel och ser för vårt vidkommande till att våra solpanelsleverantörer inte finns på listan över aktörer som agerat på ett sätt som inte är hållbart. Finnwatchs rapport ger värdefull information för hela branschen, när vi tillsammans i allt högre grad försöker säkerställa att produktionen och materialen är hållbara”, säger Maiju Westergren, som är direktör för hållbarhet och samhällsrelationer på Helen.

Tillsammans med solpanelstillverkarna försöker Helen ständigt få en djupare inblick i sin underleverantörskedja. Utmaningen är en av råvarorna för solpaneler, nämligen polykisel. Särskilt Kina (den största producenten med ca 80 % av den globala produktionen) har fortfarande utmaningar på global nivå när det gäller att verifiera polykiselns ursprung.

”För närvarande går det inte att helt spåra polykiselns ursprung, och alla solpanelstillverkare använder samma polykiselmarknad. Det ligger i Helens intresse att få ursprungsgaranti för polykiseln, och det här kräver engagemang från hela den europeiska solbranschens sida. Till exempel skulle EU kunna främja hållbar produktion av polykisel genom egen lagstiftning”, tillägger Maiju Westergren.

Utöver det europeiska samarbetet fortsätter Helen att utveckla sin egen underleverantörskedja. Helen tillämpar företagsansvarskrav på leverantörerna. I enlighet med kraven övervakar man leverantörerna genom auditeringar, både som företag och i samarbete med andra aktörer i branschen. Via branschens takorganisation SEIA, Solar Energy Industries Association, har varuleverantörerna 4.2.2021 undertecknat branschaktörernas gemensamma globala åtagande att främja transparens i sina underleverantörskedjor.

Läs mer om ämnet

Solenergi