Nyhet / 24.2.2021

Helen stärker sin position på vindkraftsmarknaden: blicken på inhemska vindparksinvesteringar och på europeiska tillväxtföretag i branschen

Fjolårets vindparksinvesteringar femdubblar Helens vindkraftsproduktion. Bolaget letar fortsättningsvis efter nya intressanta vindparksprojekt i Finland. Dessutom utreds flera potentiella placeringsobjekt i europeiska tillväxtföretag i vindkraftsbranschen.

Helen har redan länge producerat vindkraft via intressebolaget Suomen Hyötytuuli Oy. År 2020 fattades investeringsbeslut om vindkraftsproduktion, som kommer att femdubbla Helens vindkraftskapacitet år 2022. Suomen Hyötytuuli bygger två nya vindparker och dessutom bygger Helen en egen ny vindpark tillsammans med CPC Finland.

I Finland pågår som bäst en rad vindkraftsprojekt, och Helen vill vara med i dem. Målet är att utöka vindkraftsandelarna både via intressebolag och genom direkt ägande. Bolaget är intresserat av både land- och havsbaserad vindkraft.

- Energimarknaden är inne i en omvälvning och produktionen förnyas kraftigt i och med de nya klimatneutralitetsmålen. Helen letar efter icke-förbränningsbaserade lösningar som ersättning för fossila bränslen. Vi utreder till exempel möjligheterna att utnyttja spillvärme från industrin och värme i havsvattnet inom fjärrvärmeproduktionen. Det behövs mer vindkraft när uppvärmningen blir allt mer elbaserad, och vi vill själva vara med och bygga den. Vi vill också utveckla energimarknaden genom nya innovationer som framför allt tas fram i tillväxtföretag, säger Harri Mattila, som är ansvarig direktör för Helens energianskaffning och partihandel.

Målet är att placera i europeiska tillväxtföretag i vindkraftsbranschen  

Vindkraften har redan fått en etablerad ställning inom elproduktionen, och globalt utnyttjas och byggs vindkraft i stor utsträckning. I samband med vindkraftsprojekt finns det många intressanta alternativ och också många nya innovationer, till exempel eventuella ellager eller solkraftverk i anslutning till vindparker. Ellager kan användas för att balansera snabba variationer i vindstyrkan eller tider när det inte blåser. Digitaliseringen och artificiell intelligens driver också vindkraftsproduktionen framåt.

- Kring vindkraften har det uppstått en stark front av tillväxtföretag, som erbjuder potential för tjänsteutveckling och nya innovationer. Digitaliseringen har en nyckelroll också inom vindkraftsproduktionen. Bland annat kan artificiell intelligens utnyttjas för att optimera vindkraften, när den varierande vindkraftsproduktionen ökar märkbart. Tillväxtföretag som sysslar med artificiell intelligens intresserar oss, säger Terhi Vapola, som är direktör för Helens placeringsverksamhet.

     

Fakta:  

 • Under 2020 producerade Helen 86 gigawattimmar vindkraft via intressebolaget Suomen Hyötytuuli Oy.
 • Under 2022 femdubblas Helens vindkraftsproduktion genom fjolårets vindparksinvesteringar: Lakiakangas 3 samt Hyötytuuli Oy:s vindparker i Alajoki-Peuralinna och Polusjärvi ökar redan Helens vindkraftsproduktion till 430 gigawattimmar per år.
 • Helen fortsätter att utreda lämpliga vindkraftsinvesteringar i Finland.
 • Helen Ventures som ansvarar för Helens placeringsverksamhet letar globalt efter lämpliga placeringsobjekt bland tillväxtföretag i energibranschen, också i anslutning till vindkraft.
  • Helen Ventures placeringar fram till i dag:
  • Virta Ab, Finland, eldriven trafik
  • EcoG, Tyskland, eldriven trafik
  • Gradyent, Holland, optimering av fjärrvärme med hjälp av artificiell intelligens
  • Think Outside, Norge, data om och optimering av vattenkraftsproduktion