Nyhet / 22.6.2021

Helsingfors stänger Hanaholmens kraftverk nästan två år i förtid – kollagret försvinner ur gatubilden

Hanaholmens kolkraftverk läggs ner senast 1.4.2023. Beslutet har stor inverkan på stadens och på hela landets klimatavtryck.

- Förbränningen av kol på Hanaholmen i Helsingfors upphör nästan två år i förtid jämfört med den ursprungliga planen, vilket har betydande positiv inverkan på klimatet. Hanaholmens kraftverk är Finlands tredje största industriella utsläppskälla och dess andel av landets totala utsläpp är två procent. Stadens totala utsläpp minskar med cirka 20 procent genom beslutet, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Beslutet att tidigarelägga stängningen är ekonomiskt lönsamt för Helen bland annat på grund av de höjda priserna på utsläppsrätter. Enligt den ursprungliga planen skulle Hanaholmens kraftverk ha stängts före utgången av 2024. Enligt det nya tidsschemat övergår Hanaholmens kolkraftverk till att vara reservkraftverk vid uppvärmningssäsongen 2022–2023, när biovärmeverket som byggs i Nordsjö tas i drift. Efter det stängs Hanaholmens kraftverk slutgiltigt.

Till en början ersätts Hanaholmens produktion med värmepumpar, värmelagring, biomassa och värmehandel.

- Kraftverket kan stängas tidigare än planerat tack vare att vi under de senaste åren har lagt ner mycket arbete och stora investeringar på förnybar och utsläppsfri värme- och elproduktion. Helen har varit föregångare inom nya energilösningar under hela sin historia, och det här beslutet är ett starkt bevis också på det. Helen har kunnande och vilja att påverka energiomvälvningen och ta fram lösningar för att bekämpa klimatförändringen. Totalt har vi reserverat en miljard euro för klimatneutrala investeringar, och en tredjedel av investeringsbesluten har redan fattats, säger Helens VD Juha-Pekka Weckström.

I och med att stängningsbeslutet tidigarelades försvinner också Hanaholmens kollager ur gatubilden och området blir efter hand tillgängligt för stadsborna.

- I fortsättningen ska området bli ett nytt centrum för innerstadens östra del. När kraftverksfunktionerna och kolhögen försvinner frigörs unikt stadsrum och strandområden för tjänster och funktioner som ger möjlighet till en upplevelsefylld urban vardag och fritidsvistelse för stadsborna. Att Hanaholmen har fast förbindelse med Södervik och Slakthusområdet innebär också en fin möjlighet, och tillsammans har det här området en enorm potential att utvecklas till ett nytt kluster för urbant kulturliv, målar borgmästare Vapaavuori upp.

Ett klimatneutralt Helsingfors 2035

Helsingfors stad och Helen har förbundit sig att nå klimatneutralitet fram till 2035. Målet är uppdelat i etapper.

Redan i december 2015 beslutade stadsfullmäktige stänga Hanaholmens kraftverk, och då inleddes förberedelserna. Ända sedan dess har Helens personal och organisation anpassats till förändringarna i energiproduktionen, och åtgärderna fortsätter. Efter att Hanaholmens kraftverk stängts och produktionen upphört avstår Helen helt från användningen av stenkol senast 2029. Före det ska förbränningen av kol upphöra också i Sundholmens kraftverk.

Man har också använt sig av nya och innovativa metoder för att hitta ersättande energilösningar för framtiden. Via tävlingen Helsinki Energy Challenge bad Helsingfors stad energivisionärer i hela världen om förslag till lösningar för hållbar uppvärmning av Helsingfors. Syftet med lösningarna som efterlystes via tävlingen är att staden framöver ska kunna upphöra med förbränningsbaserad energiproduktion helt och hållet, bland annat i de lösningar som ska ersätta Sundholmen.

Läs mer om ämnet

Helen Klimatneutralitet