Nyhet / 28.6.2022

Helen bygger ut sin solenergiproduktion i rask takt – den första solparken i industriell skala byggs i Nurmijärvi i sommar

Vi vill vara föregångare i energiomvälvningen och svara på det allt mer elberoende samhällets behov av energisjälvförsörjning genom utsläppsfri energiproduktion. Solparker, som än så länge är sällsynta i Finland, kommer att vara en viktig komponent i elproduktionsmixen. Helens första solpark byggs i sommar i Nurmijärvi, men fler motsvarande projekt är under planering redan inom en nära framtid.

EU har ett ambitiöst mål att i enlighet med planen REPowerEU fördubbla produktionskapaciteten för solenergi fram till 2025. Ökningen av mängden el som produceras med solenergi stöder också vårt mål att vara klimatneutrala år 2030.

– Solparker i industriell skala är en effektiv lösning för att öka solenergiproduktionen och svara på det växande elbehovet. De kompletterar elproduktionsmixen effektivt och har redan visat sin produktivitet på annat håll i Europa, säger Sari Mannonen som är direktör för Lösningar och utveckling av produktportföljen på Helen.

Solparker är ett koncept som också fungerar i Finland, eftersom solinstrålningen i södra Finland bevisligen är på samma nivå som i Mellaneuropa och Finlands klimat är gynnsamt för effektiv användning av solpaneler.

– Mängden solkraft kommer att mångdubblas i Finland i framtiden. Vår solparksverksamhet kommer i gång med fart och vi vill vara bland de första aktörerna. Vi kan ta hand om hela värdekedjan från början till slut; från produktutveckling till förverkligande och drift. Satsningen på solenergi stöder vårt klimatneutralitetsmål och övergången till ett decentraliserat energisystem där energi produceras ur olika källor, säger Minna Junnikkala, som är ledare för Helens produkthantering och -utveckling inom sol och vind.

Solparken i Nurmijärvi den första av många

Helens solpark vid riksväg 3 i Nurmijärvi får ett markinstallerat solkraftverk med cirka 2 800 solpaneler. Parkens totala areal är cirka tre hektar. Den totala kapaciteten är 1,5 MWp, vilket motsvarar 750 tvårumslägenheters elförbrukning på årsnivå. Solparkens årsproduktion skulle till exempel räcka till för att köra 10 000 000 kilometer med elbil.

– Vår solaffärsverksamhet har varit på god uppgång när intresset för el som producerats med solkraft och innehav av kraftverksandelar ökat bland både företag och konsumenter. Bakom det ökade intresset ligger viljan att satsa på hållbar utveckling och konkret vara med och producera inhemsk utsläppsfri solkraft, sammanfattar Junnikkala.

Solparken i Nurmijärvi fick finansiellt bidrag från Miljöpennifonden, genom vilken konsumenterna och Helen tillsammans finansierar byggandet av förnybar energi i Finland.

Med hjälp av bokade solpaneler och solparksandelar kan var och en bli elproducent

Alla hugade kunder kan inte skaffa ett eget solkraftverk, till exempel för att taket inte tål vikten, för att de bor i en hyresfastighet eller för att läget är ogynnsamt. I solparken i Nurmijärvi har vi därför kombinerat möjligheten för både företag och konsumenter att bli elproducenter via solparksandelar eller bokade solpaneler. I solparken kan företag skaffa solparksandelar av olika storlek, vilket direkt minskar företagets utsläpp. Utöver solparksandelarna kan konsumenter också boka en egen solpanel i solparken. Elen som de bokade solpanelerna producerat dras av i elräkningen från den el som producerats på annat sätt. Förhandsbokningen av solpaneler och solparksandelar i solparken i Nurmijärvi öppnas under sommarens lopp.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Solenergi