Nyhet / 25.11.2022

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring småskalig kärnkraft

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring kärnkraft och i synnerhet kring småskalig kärnkraft (small modular reactors, SMR). Båda bolagen har redan tidigare uttryckt sitt intresse för småskalig kärnkraft. Trots turbulensen i omvärlden är det viktigt att säkerställa att energibranschens övergång till utsläppssnål och utsläppsfri produktion fortsätter. I den här situationen ser bolagen det som en naturlig sak att titta närmare på möjligheterna att samarbeta.

– Helen har redan en längre tid varit intresserat av SMR och uttryckt detta i offentligheten. Vi anser att småskaliga reaktorer är en beaktansvärd framtida produktionsform för utsläppsfri energi, både för uppvärmning av Helsingfors men också för elproduktion. Helen har kompetens i världsklass i fråga om utvecklandet av Finlands största fjärrvärmesystem medan Fortum har kompetens inom kärnkraftsteknik. Genom att förena de här kompetenserna finns det möjlighet till ett fruktbart samarbete som ökar Finlands självförsörjning, kommenterar Harri Mattila, direktör, Energianskaffning och partihandel.

I den gröna energiomställningen behövs det både ny teknik och nya samarbetsformer. Jämfört med andra alternativ skulle småskalig kärnkraft kunna vara en konkurrenskraftig produktionsform, eftersom byggnadstiderna är korta och serieproduktion håller kostnaderna i styr. Finland har också kärnkraftskompetens och en lösning för slutförvaringen av använt bränsle.

– På grund av den rådande osäkerheten på energimarknaden kommer framtida projekt inom kärnkraftssektorn sannolikt att genomföras genom samarbetsarrangemang av olika slag. Den utredning av förutsättningarna för samarbete som nu inleds med Helen är en ypperlig utgångspunkt för kartläggning, inte bara av projekt utan också av partners tillsammans med vilka vi kommer att utreda kärnkraften närmare under de närmaste åren, säger Jukka Hautojärvi, som representerar Fortum i Fortums och Helens utredningsgrupp.

Ute i världen har man redan kommit långt med utvecklingen av olika reaktorkoncept. Bland annat har Ontario Power Generation i Kanada inlett förberedelser för ett kraftverksprojekt tillsammans med en västerländsk kraftverksleverantör, och Sveriges färska regering har i sitt regeringsprogram förbundit sig till att bygga mer kärnkraft. När småskalig kärnkraft blir vanligare skulle det vara ändamålsenligt att harmonisera säkerhetskraven i EU-området. I utredningsarbetet strävar vi också efter att hitta effektiva lösningar för projektering och planläggning samt för tillståndsprocessen. I samarbete med myndigheter och beslutsfattare kan den småskaliga kärnkraften avancera snabbt och smidigt, vilket gynnar hela Finland.

Lagstiftningsarbetet gällande småskalig kärnreaktor är ännu inte slutfört och därför utreds olika alternativ i fråga om den eventuella förläggningsplatsen. Om man vill utnyttja småskalig kärnkraft så effektivt som möjligt lönar det sig att förlägga kraftverket på rimligt avstånd från objekten som ska värmas. Visserligen är det inte heller något hinder att kraftverket är beläget lite längre bort.

Beslut gällande möjliga framtidens samarbete och investeringar görs vid senare tillfälle.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet