Nyhet / 16.12.2022

Helens och LämpöYkkönens samföretag Geonova Ab med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar inleder sin verksamhet

Helen Ab och LämpöYkkönen Oy har grundat bolaget Geonova Ab, som inriktar sig på jordvärme- och värmepumpslösningar. På den föränderliga energimarknaden lanserar bolaget en livscykelmodell, som sprider sig snabbt och ger allt fler bostadsbolag samt industri- och affärsfastigheter möjlighet att övergå till ett energieffektivt värmesystem utan startinvestering. Geonova kommer att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet. Helen har uteslutande bestämmanderätt i det nya bolaget.

Till verkställande direktör för Geonova Ab har utsetts AFM, MBA Tapo Lehtoranta, som har över 20 års erfarenhet av lednings- och styrelseuppdrag i energibranschen. I sina tidigare uppdrag har Lehtoranta varit med och genomfört olika förändringsfaser i energibranschen.

– Energibranschen är aktuellare än någonsin och det är verkligt inspirerande att få börja tillhandahålla en enkel och överskådlig tjänst, med vilken kunden enkelt och snabbt kan göra val och vidta konkreta åtgärder för att bromsa klimatförändringen. Vårt mål är att göra det lätt och även ekonomiskt mer förutsägbart för våra kunder att genomföra en kolsnål energilösning på den föränderliga energimarknaden. Jag väntar ivrigt på att få komma ut på den växande spelplanen tillsammans med det nya teamet, säger Lehtoranta.

– Vi är glada att vi har fått en person som Tapo till VD för Geonova, eftersom han är en erfaren och mångkunnig energiexpert som har varit med om flera förändringssituationer. Vi tillför jordvärme- och värmepumpsmarknaden ett nytt verksamhetssätt som vi tror kommer att göra den nuvarande marknaden mer kundorienterad, kommenterar Sari Mannonen, direktör för Lösningar och utveckling av produktportföljen på Helen Ab.

Geonova erbjuder företag och bostadsbolag bland annat jordvärme- och värmepumpslösningar enligt livscykelmodellen (Energy-as-a-Service) med syftet att förnya den nuvarande värmepumpsmarknaden i en mer kundorienterad riktning. I dag fungerar jordvärme- och värmepumpsmarknaden huvudsakligen enligt engångsinvesteringsmodellen, medan livscykelmodellen är en modell med låg investeringströskel som ger kunderna möjlighet att snabbt ta i bruk en miljövänlig och kostnadseffektiv energilösning. De lägre engångskostnaderna och det att bolaget tar hand om lösningens hela livscykel ökar hållbarheten och underlättar livet för kunderna.

Geonova är ett steg i vår strategi att på bred front gå in på värmepumpsmarknaden, som består av jordvärme- och andra värmepumpslösningar. Redan i våras lanserade vi jordvärme som alternativ till fjärrvärme i vårt nya värmeutbud som särskilt riktar sig till bostadsbolag och företagskunder. Vårt mål är att med hjälp av Geonova bredda vår kundkrets till större bostadsbolagskunder och andra företag även utanför Helsingfors samt att alltid erbjuda den bästa och energieffektivaste helhetslösningen för varje enskild kund.