Nyhet / 1.3.2022

På grund av situationen i Ukraina anskaffar Helen tillsvidare sitt stenkol från andra länder än Ryssland

På grund av det geopolitiska läget har vi beslutat att tillsvidare anskaffa stenkolet från andra länder än Ryssland. Som bolag iakttar vi de vid tidpunkten gällande sanktionerna med anledning av krisen i Ukraina.

Vi följer aktivt det ändrade och ändrande geopolitiska läget och är beredda på att situationen kan ha betydande verkningar på tillgången av råvaror såsom gas, stenkol och olja samt importerad el. Trots det geopolitiska lägets eventuella verkningar på tillgång av råvaror kan vi leverera värme och el till våra kunder.

Helen har en diversifierad värmeproduktionsportfölj i Helsingfors. För vårt bolag är det centralt att säkerställa energiförsörjning i alla situationer, varför vi försöker hitta mer diversifierade anskaffningskanaler för bränsle. Vi har berättat redan tidigare att vi under de närmaste åren i försnabbad takt kommer att övergå till ett diversifierat energiproduktionssystem, vilket ytterligare minskar vårt beroende av importerad energi.

Vår energianskaffning för resten av vintern, våren och sommaren är tryggad. För vinterperioden 2022–2023 kommer vi att införa nya värmeproduktionsmetoder, såsom biovärmeverket i Nordsjö och den sjunde värmepumpen på Katri Vala värmepumpsanläggning.

Läs mer om ämnet

Helen