Nyhet / 30.11.2022

Sweco ska designa Helens första vätgasanläggning

Sweco ska utföra den grundläggande designen av 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub, som Helen planerar att anlägga i Nordsjö. Med hjälp av ett pilotprojekt som tar sikte på vätgasproduktion strävar Helen efter att bygga upp de kompetenser och lärdomar som behövs för storskalig Power-to-X-produktion. Om projektet genomförs minskar det koldioxidutsläppen i trafiken och fjärrvärmeproduktionen med ända upp till 70 000 ton under anläggningens 20 år långa livscykel.

3H2 – Helsinki Hydrogen Hub är det första projektet i sitt slag och förenar utsläppsfrihet med fyra användningsändamål för vätgas: el, trafik, uppvärmning och energilager. En unik egenskap hos anläggningen är att den kan omvandla vätgas tillbaka till el med hjälp av en bränslecell (Power-to-H2-to-Power) och mata elen till nätet när det är knappt om el.

– Vi är entusiastiska över att gå in i designfasen för 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub tillsammans med Sweco. Det är fråga om Helens första Power-to-X-projekt och ett led i vår Clean-Tech Hub-vision. Om projektet genomförs kommer det att medföra betydande utsläppsminskningar och främja både Helens och hela Finlands klimatneutralitetsmål, säger Sari Mannonen, direktör, lösningsverksamheten på Helen.

Det primära användningsändamålet för den gröna vätgas som Helen producerar med vind- och solkraft är att möjliggöra utsläppsminskningar inom den tunga vägtrafiken, eftersom man i produktionsområdet planerar huvudstadsregionens första tankningsstation för vätgas, som skulle betjäna tung trafik efter att vätgasproduktionen och -distributionen inletts år 2024. Vätgas kan också levereras i containrar för industrins behov.

All spillvärme som uppkommer i produktionsprocessen tas till vara och utnyttjas med hjälp av en värmepump i fjärrvärmenätet, vilket höjer anläggningens totala verkningsgrad till närmare 90 procent. Anläggningen kommer att optimeras för flera olika marknader med hjälp av ett system som automatiserat utnyttjar artificiell intelligens. För projektet har man ansökt om arbets- och näringsministeriets investeringsstöd för investeringar i ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt, och ett positivt stöd- och investeringsbeslut är en förutsättning för att projektet ska genomföras.

– För Finland är vätgasekonomi en möjlighet, eftersom Finland har förhållandevis kolsnål elproduktionskapacitet och ett starkt stamnät för el. Dessutom har Finland en enorm vindkraftspotential, som skulle kunna utnyttjas för produktion av vätgas och elektrobränslen, både för inhemsk efterfrågan och för export. Vi har alltså här en reell chans att som föregångare främja energiomvälvningen och hållbara utsläppssnåla lösningar, säger Mia Andelin, direktör för hållbar utveckling på Sweco.

Grön eller utsläppsfri vätgas produceras direkt ur vatten med hjälp av el i en elektrolysprocess. Vätgas som framställts ur vatten kan användas som drivmedel, värme eller el, eller användas vid energilagring för att balansera de naturliga variationer i elproduktionen som beror på väderleken samt efterfrågetoppar.

Grön vätgas och koldioxid kan också användas för att tillverka syntetiska elektrobränslen så som metan eller metanol, genom att exempelvis utnyttja koldioxidutsläppen från ett närbeläget industriområde. Symbioser mellan industriella aktörer minskar det gemensamma klimatavtrycket och erbjuder nya affärsmöjligheter samt effektivare markanvändning.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet