Nyhet / 31.3.2023

Farväl Hanaholmens kraftverk

En betydelsefull tidsera går mot sitt slut då Hanaholmens B-kraftverk som tjänat Helsingforsborna i närmare 50 år nu lägger ner sin verksamhet. Elden i pannorna slocknar och ångturbinerna stannar den 1 april, och samtidigt tar Helens energiproduktion ett stort steg i en grönare riktning.

B-kraftverket som 1974 byggdes vid sidan av A-kraftverket har utgjort en viktig del av stadsbilden. Även stenkolslagret som höjer sig bredvid byggnaden är en bekant syn för många Helsingforsbor. Åsikterna om den helsvarta kolhögen har gått i sär under årens lopp, men på sin tid var det en lösning för att skingra den grå rökdimman som svävade över Helsingfors.

– Hanaholmens kombianläggnings historia är en berättelse om vår gemensamma huvudstads uppgång till en av världen mest progressiva städer. Vi framför ett varmt tack till alla anställda hos Helen som under årens lopp har arbetat på Hanaholmen, och tar ett vemodigt men förhoppningsfullt farväl av kraftverket. Vi blickar allt stoltare mot en framtid då produktionen av el och värme grundar sig på kolneutrala lösningar som respekterar klimatet och miljön. Ett hållbart energisystem är närmare än någonsin tidigare, konstaterar Helens vd Olli Sirkka.

Hanaholmens kraftverksbyggnad som ritades av arkitekt Timo Penttilä väckte då det stod färdigt stor uppmärksamhet i både Finland och utomlands. Till följd av energikrisen på 1970-talet blev Hanaholmens B-kraftverk till och med en internationell specialitet. Under sin existens har det producerat el och värme för Helsingforsborna på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Efter kolet

När kraftverket stänger sjunker Helens koldioxidutsläpp med imponerande 40 procent och utsläppen i Helsingfors med 20 procent. Effekterna är inte heller obetydliga på nationell nivå, eftersom Hanaholmen under de senaste åren har producerat cirka två procent av utsläppen i hela Finland.

Helens mål är en kolneutral energiproduktion senast år 2030. En avsevärd del av värmen för Helsingforshemmen produceras redan nu i biovärmeverket i Nordsjö, där det huvudsakliga bränslet består av skogsflis som är en biprodukt från skogsindustrin. Inom värmeproduktionen satsar vi allt mer på att utnyttja olika former av spill- och omgivningsvärme med hjälp av luftvärmepumpar. Ren el producerar vi bland annat genom vatten-, vind- och solkraft som vi har satsat kraftigt på under de senaste åren.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme