Nyhet / 2.3.2023

Ny luft-vattenvärmepumpsanläggning till Helens kraftverksområde på Sundholmen

Helen bygger en luft-vattenvärmepumpsanläggning i industriell skala på Sundholmens kraftverksområde. Anläggningen ska producera förnybar fjärrvärme och fjärrkyla. Investeringens totala värde är 13,5 miljoner euro och har beviljats närmare 2,6 miljoner euro i energiinvesteringsstöd från arbets- och näringsministeriet.

Sundholmens luft-vattenvärmepumpsanläggning använder utomhusluften som energikälla och kan producera fjärrvärme till och med vid en utomhustemperatur på -8 grader. Sommartid kommer värmepumparna också att användas för produktion av fjärrkyla. Produktionsstarten planeras till början av 2025.

– Investeringarna i en mångsidig produktionsstruktur ökar vår energisjälvförsörjning samtidigt som vi fortsätter den gröna omställningen på väg mot klimatneutral energiproduktion. Med värmepumparna får vi ner kostnaderna för fjärrvärmeproduktionen och ökar fjärrkylakapaciteten. Luft-vattenvärmepumparna ger möjlighet att utnyttja utomhusluften, som är en lättillgänglig och outsinlig värmekälla, inom fjärrvärmeproduktionen, och med hjälp av pumparna producerar vi värme och kyla energieffektivt i samma process, sammanfattar Juhani Aaltonen som ansvarar för hållbara energilösningar på Helen.

image688so.png

Luft-vattenvärmepumpar i industriell skala är ny teknik för finländska förhållanden, och anläggningen på Sundholmen blir ett av de första objekten i motsvarande storleksklass som byggts i Finland. Värmepumparna i anläggningen får en fjärrvärmeeffekt på 14 megawatt och en fjärrkylaeffekt på 8 megawatt. I praktiken producerar de cirka 61 gigawattimmar fjärrvärme och 10 gigawattimmar fjärrkyla per år.

Helens mål är att vara ett klimatneutralt energibolag år 2030. Vi bygger ett hållbart energisystem där vi utvinner värme från flera olika källor: marken, luften och vattnet. Vi genomför omställningen till klimatneutralitet tillsammans med våra kunder och partners genom att utnyttja artificiell intelligens, data som styr förbrukningen, det smarta elnätet, spillvärme och förnybara energikällor.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet