Nyhet / 31.3.2023

Ny prisperiod för fjärrvärme – förändringar i energiavgiften

Prisperioden för fjärrvärme byts i början av maj från vårperiod till sommarperiod. Jämfört med vårperioden sjunker fjärrvärmeavgifterna för en enskild lägenhet i ett typiskt flervåningshus från 2000-talet med cirka 90 euro i månaden tack vara en lägre energiavgift.

Jämfört med fjolårets sommarperiod ökar det totala priset för fjärrvärme med cirka fyra procent. För en lägenhet i ett typiskt flervåningshus betyder det här en extra kostnad på cirka en euro i månaden. Orsaken till förändringen är den förhöjda energiavgiften för sommarperioden från 45,77 euro till 49,55 euro per megawattimme. Sommarperioden är den längsta men även den billigaste för fjärrvärme, eftersom det behövs mindre värmeenergi på sommaren än under de övriga årstiderna. Perioden börjar den 1 maj och varar i fem månader fram till slutet av september.

Den fasta delen av fjärrvärmepriset, det vill säga flödesavgifterna, förblir oförändrad och inga förändringar i prislistan kommer att ske under år 2023. Vi planerar att förnya vår fjärrvärmeprodukt till år 2024 och därför gör vi inte några justeringar av de flödesavgifter som alla våra kunder omfattas av.


– Priserna har ökat så gott som inom alla branscher allteftersom kostnadsnivån har stigit. Prisförändringarna av fjärrvärmen under sommarperioden är i linje med den allmänna inflationen och de påverkas av de kontinuerligt höga bränslepriserna och priserna på utsläppsrätter. Vi har strävat efter att hålla prishöjningen måttlig och vi hoppas att det underlättar våra kunders vardag då levnadskostnaderna stiger, konstaterar Anu-Elina Hintsa, försäljnings- och kunddirektör på Helen.

Priset för fjärrvärme består av en fast flödesavgift och en energiavgift som varierar månadsvis. Med flödesavgiften täcks fasta kostnader för produktionen och överföringen av fjärrvärme, och den har förblivit oförändrad sedan slutet av 2019. Energiavgiften grundar sig på energiförbrukningen och uppdateras fyra gånger om året: i början av januari, mars, maj och oktober. På energiavgiften inverkar priset på råvaror, utsläppsrätterna, el och energiskatterna.

Vi övergår till kolneutral energiproduktion

Fjärrvärmen är på väg att bli en kolneutral form av uppvärmning. Uppvärmningen av hemmen i Helsingfors sker allt oftare med hållbara former av energiproduktion, såsom utnyttjande av förnybar biomassa och olika former av spill- och omgivningsvärme.

Övergången till hållbara energisystem ökar självförsörjningen och minskar beroendet av utländska råvaror med deras prisfluktuationer. Samtidigt balanserar det trycket på att höja priset på fjärrvärme.

Priset på fjärrvärme under höstperioden meddelas före utgången av augusti.

Läs mer om prissättningen av fjärrvärme

Läs mer om ämnet

Värme Helen