Nyhet / 28.9.2023

Spillvärme spelar en viktig roll i det hållbara energisystemet – Katri Vala värmepumpsanläggning värmer även en medelstor stad

Utbyggnaden av Katri Vala värmepumpsanläggning, som är världens största anläggning som producerar fjärrvärme och fjärrkyla från avloppsvatten, har slutförts. Den sjunde och sista värmepumpen vid anläggningen togs i drift under våren, efter ett tre och ett halvt år långt utbyggnadsprojekt.

Värmepumpsanläggningen, som ligger under Katri Vala parken i Sörnäs, Helsingfors, kommer att öka sin värmekapacitet till 160 megawatt och sin kylkapacitet till 100 megawatt efter utbyggnadsarbetena. Anläggningens värmeproduktion uppgår till omkring 1 000 gigawattimmar per år. Detta är tillräckligt för att täcka det mesta av värmebehovet i huvudstadsområdet under sommaren och motsvarar värmeförbrukningen i Kuopio.

Värmepumparna drivs med utsläppsfri el och orsakar inga koldioxidutsläpp alls. Anläggningen är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi när den är som bäst: den återvinner spillvärmen i renat avloppsvatten, som sedan används för att värma upp bostäder och fastigheter i Helsingfors. Värme produceras också från returvattnet från fjärrkyla.

År 2025 kommer det redan finnas mer än 300 megawatt värmepumpar

I linje med sin strategi har Helen under de senaste åren satsat på att öka den klimatneutrala produktionen. Vårt mål är att sänka utsläppen med 80 procent till år 2025 jämfört med utsläppen 1990 och att uppnå klimatneutral energiproduktion år 2030.

– Inom värmeproduktionen satsar vi kraftigt i utnyttjandet av olika former av spill- och omgivningsvärme. Vår energiplattform och vårt mer än 1 400 km långa fjärrvärmenät möjliggör smart användning av ny teknik och nya produktionsmetoder. Värmepumpar är en viktig del av ett hållbart energisystem, säger Timo Aaltonen, direktör för Helens energiplattform och produktionslösningar.

Vi har investerat i olika värmepumpslösningar, såsom återvinning av spillvärme i datacenter och Nordsjö havsvattenvärmepump. För närvarande bygger vi en ny värmepumpsanläggning i Eirastranden, som förväntas vara klar i slutet av 2025. Anläggningen minskar Helens koldioxidutsläpp med över 80 000 ton årligen.

I den högeffektiva anläggningen produceras värme från exceptionellt lågtempererat vatten som redan en gång utnyttjats för fjärrvärmeproduktion i Katri Valas värmepumpsanläggning. Värmepumparnas fjärrvärmeeffekt är omkring 90 megawatt och fjärrkyleffekten är omkring 60 megawatt. Anläggningens värmeproduktion uppgår till omkring 300 gigawattimmar per år, vilket motsvarar värmeförbrukningen i staden Rauma.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Värme