Nyhet / 14.2.2024

Helen flyttar till moderna verksamhetslokaler bredvid Sundholmens kraftverksområde

Helen flyttar från det ikoniska Elhuset till We Lands nya verksamhetslokaler i Sundholmen sommaren 2025. Flytten möjliggör ett ännu närmare samarbete inom Helen-koncernen eftersom Helen Elnät Ab flyttar till samma lokaler som moderbolaget. Lokalerna erbjuder anställda hos Helen högkvalitativa och mångsidiga lokaler som kan anpassas för olika behov. 

Helen har ingått ett avtal med NCC om att hyra nya verksamhetslokaler i kontorshuset We Land som håller på att byggas. We Land är ett nytt slags kontorshus som betonar gemenskap, erfarenheter och ansvar.

– För oss är verksamhetslokalerna i We Land framför allt en mötesplats som stöder innovation och olika sätt att arbeta. I We Land vill vi erbjuda en lysande och fungerande ram för det viktiga arbetet som vår personal gör för att verkställa den gröna omställningen enligt vår nya strategi, med flexibilitet och lönsamhet i centrum, berättar Helens verkställande direktör Olli Sirkka

De nya lokalerna erbjuder en modern och anpassningsbar arbetsmiljö som beaktar de krav som ett rörligt informationsarbete ställer. Det finns lokaler som stöder samarbete, såsom idé-, projekt-, och mötesrum, och dessutom plats för individuellt arbete. Lokalerna i We Land är flexibla och mångsidiga, de har planerats för nutida och framtida behov och är dessutom kostnadseffektiva. 

Helen Elnät Ab flyttar från verksamhetsstället i Kottby till We Land under samma tak som Helen.   

– De nya verksamhetslokalerna ger oss en utmärkt möjlighet till en bättre arbetsmiljö och gemenskap. Tillsammans kan vi utnyttja vårt kunnande till fullo, lära av varandra och växa tillsammans, berättar Helen Elnät Ab:s verkställande direktör Markus Lehtonen.  

För Helen planeras lokaler på cirka 6 500 kvadratmeter på fyra våningar i We Land.

– We Land som vi utvecklat och byggt erbjuder Helen högkvalitativa, miljöcertifierade verksamhetslokaler. Vi tror att de mångsidiga tjänsterna och lokallösningarna som främjar gemenskapen ger utmärkt stöd för moderna arbetssätt. Nästan alla lokaler i We Land har blivit uthyrda och huset står färdigt nästa sommar, säger Petri Bergström, landschef för NCC Property Development. 

We Lands kontorshus på 14 våningar erbjuder mångsidiga tjänster, såsom restauranger, kaféer, representationslokaler och allaktivitetslokaler. Lokalen byggs med fokus på miljöansvar enligt kriterierna för den högsta BREEAM Outstandig-nivån som först i Finland. We Land finns på Porkkalagatan där även Helens kraftverk i Sundholmen är beläget.

Helens huvudkontor har legat i Elhuset i sex decennier 

Helsingfors kommunala elektricitetsverk, nuförtiden Helen, lät bygga Elhuset som sitt huvudkontor år 1973. Elhuset som ritats av Alvar Aalto har använts som kontorsbyggnad sedan den stod färdig, och den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden har huvudsakligen bevarat sitt ursprungliga utseende. Elhuset ingick i Alvar Aaltos centrumplan, av vilken man förverkligade Elhuset och Finlandiahuset. Helen har varit hyresgäst i Elhuset tills de nya verksamhetslokalerna stod klara.   

– Elhuset har betjänat oss utmärkt i flera årtionden. Dess centrala läge och ljusa lokaler har fått beröm av personalen. Som en expertorganisation som bygger energiframtiden är det dock dags att vända blad, även vad gäller verksamhetslokaler, avslutar Olli Sirkka.   

Läs mer om ämnet

Helen