Nyhet / 12.2.2024

Helen investerar i elsystemets flexibilitet genom att satsa på ett storskaligt elenergilager

Helen Ab investerar i ett 40 megawatts elenergilager i Nurmijärvi. Lagret är ett av de första storskaliga lagringssystemen för elenergi i Finland. Investeringen stöder den gröna omställningen i samhället, balanserar fluktuationer i elpriset och tryggar funktionssäkerheten i elsystemet. Fonden för förnybar energi Evli-Rahastoyhtiö Oy fungerar som utvecklare av projektet och fortsätter som medplacerare efter investeringen. Lagret blir färdigt i början av 2025. 

Behovet av att lagra elenergi ökar år för år då den gröna omställningen av elenergisystemet kräver allt större förmåga till flexibilitet. Man måste hela tiden producera samma mängd elenergi som förbrukas för att hålla elnätet i balans och elsystemet funktionsdugligt. Elenergilager ökar elsystemets flexibilitet och lagringskapacitet och balanserar på så sätt marknadsfluktuationerna i elpriset.

– Det sker stora investeringar i förnybar energi inom energisektorn och de fossila produktionsmetoderna ersätts med vind- och solkraft. Den förnybara energin behöver kompletteras med elenergilager som skapar stabilitet i elsystemet och på elmarknaden. Att öka flexibiliteten i energisystemet står i centrum för Helens nya strategi och investeringen stöder uppnåendet av vårt klimatneutralitetsmål för 2030 samt vår målsättning att fasa ut förbränning före 2040, säger Helens verkställande direktör Olli Sirkka.

Elenergilagret som byggs i Nurmijärvi bygger på litiumbatteriteknik och består av cirka 36 moduler i storleken av stora fartygscontainrar som ansluts till stamnätsbolaget Fingrid Abp:s stamnät i närheten. För elenergilagret på 40 megawatt finns en plan för utvidgning, vilket skulle fördubbla lagrets kapacitet. Elenergilagret balanserar Finlands elproduktion och elförbrukning genom att delta i Fingrids reservmarknad.

Projektet kombinerar kärnkompetenserna hos två pålitliga finländska aktörer och ett internationellt teknikbolag. I projektet bidrar Helen med sin förståelse för och kompetens inom energisystemet. Dessa kompletteras av fonden Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II som fokuserar på investeringar i infrastruktur och den sakkunskap inom projektutveckling för förnybar energi som Evli erbjuder. Siemens har deltagit i utvecklingen av projektet tillsammans med Evli alltsedan starten och fortsätter i projektet som partner inom drifts- och hanteringstjänster. 

– Vi anser att placeringen i elenergilagret för reservmarknaden är lockande för vår fond som fokuserar på förnybar energi och stöder den gröna omställningen. I fondens placeringsstrategi ingår, vid sidan av traditionella objekt inom förnybar energi som sol- och vindkraft, även placeringar i infrastruktur som stöder en ökning av förnybar energi. Genom våra placeringar kan vi främja en hållbar utveckling och en positiv förändring, vilket möjliggör värdeskapande på lång sikt, säger portföljförvaltaren på Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II Antti Jaakonsaari.

– I detta intressanta gröna investeringsprojekt bidrar Siemens med sin expertis inom säkerställande av flexibilitet hos olika system och energiförbruknings-, lagrings- och produktionsobjekt, deras optimering samt utveckling av relaterade lösningar och anslutning av objekten till reservmarknadens handelsplatser, säger projektutvecklingsdirektören för energiomställning Miia Wallén på Siemens Osakeyhtiö.

Den nyaste investeringen utgör en fortsättning på Helens tidigare investeringar i elenergilager. För närvarande finns det tre elenergilager inom forsknings- och utvecklingsarbetet. Dessutom finns ett elenergilager på fem megawatt i Lakiakangas vindpark och ett lager av motsvarande storlek byggs i Lojo solpark.

Genomförandet av arrangemangen kring Helens och Evli-fondens gemensamma företag ska ännu genomgå sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Helen