Nyhet / 19.6.2024

Helen investerar i kolneutral fjärrvärme – en värmepumpsanläggning som grundar sig på ny teknologi samt två elpannor i Dammen

I produktionsområdet i Dammen som Helen från tidigare har i användning bygger bolaget en luft-vattenvärmepumpsanläggning och två elpannor med en sammanlagd värmekapacitet på 100 MW. Luft-vattenvärmepumpsanläggningen som grundar sig på ny teknologi är i sin storleksklass den första i världen och har beviljats energistöd av arbets- och näringsministeriet. Värmeanläggningsenheten som ska leda Helsingfors värmeproduktion mot kolneutralitet uppskattas starta produktionen under uppvärmningssäsongen 2026–2027.

I området Dammen i Helsingfors bygger Helen en värmeanläggningsenhet till vilken det hör två elpannor med en värmeeffekt på à 50 MW och en luft-vattenvärmepump i industriell skala.

Luft-vattenvärmepumpen använder utomhusluft som värmekälla och dess fulla produktionskapacitet för fjärrvärme varierar mellan 20 och 33 MW beroende på luftens temperatur. Som kylmedel i värmepumpens slutna cirkulation fungerar koldioxid.

– Luft-vattenvärmepumpsanläggningen är i sin storleksklass den första i världen, och en avsevärd fördel är att den fungerar ned till en temperatur på 20 minusgrader. Då anläggningen blir färdig kommer den avsevärt att minska CO2-utsläpp som uppvärmningen av Helsingfors orsakar och för oss närmare målen för kolneutralitet. Dessutom förbättrar anläggningen prisstabiliteten för kunderna eftersom dess produktion är lätt att justera, berättar Juhani Aaltonen, ansvarig för investeringar i grön omställning på Helen.

Luft-vattenvärmepumpen, som använder ny teknik, har beviljats energistöd av arbets- och näringsministeriet och kommer att minska CO2-utsläppen med 26 000 ton per år. Den totala minskningen av CO2-utsläpp som ska uppnås genom projektet är 56 000 ton per år. Byggnadsarbetena börjar i slutet av året och enligt planerna är anläggningen i drift uppvärmningssäsongen 2026–2027.

Dammen värmeanläggningsprojekt i tal:

  • Värmepumpsanläggningens effekt 20–33 MW beroende på utetemperaturen
  • Värmeproduktion ned till en temperatur på 20 minusgrader
  • Som värmepumpens naturliga kylmedel fungerar koldioxid
  • Värmepumpsanläggningens produktion överstiger 200 GWh och utsläppsminskningen är 26 000 t CO2 om året
  • Elpannornas totala effekt 100 MW
  • Elpanneanläggningens produktion är cirka 300 GWh och utsläppsminskningen 30 000 t CO2 om året
  • Produktionen startar uppvärmningssäsongen 2026–2027

Läs mer om ämnet

Värme Helen Klimatneutralitet