Nyhet / 2.4.2024

Helens omställningsförhandlingar har avslutats

Helens omställningsförhandlingar har avslutats. Det viktigaste målet med förhandlingarna var att säkerställa affärsverksamhetens lönsamhet

Omställningsförhandlingar berörde enheterna Produkthantering och B2B-försäljning inom affärsverksamheten Försäljning och kundservice samt enheten Hustekniska lösningar för kunden och fjärrkontroll inom Värme och kyla. Genom dessa anpassningsåtgärder vill Helen nå en lönsam affärsverksamhet år 2025 och fokusera resurserna på tillväxtområden.   76 personer var involverade i omställningsförhandlingarna och som ett resultat av förhandlingarna kommer 43 arbetsuppgifter att nedläggas. Antalet uppsägningar av ekonomiska och produktivitetsskäl uppskattas till högst två, tack vare förmildrande åtgärder.  

Vi har förnyat vår produktsortiment   

I syfte att främja långsiktig konkurrenskraft och grön omställning omarbetade vi vår strategi år 2023 med fokus på flexibilitet och lönsamhet. Lönsamhet som ett strategiskt val försäkrar att resurserna räcker till för att investera i den gröna omställningen. Helens mål är en klimatneutral energiproduktion år 2030.   

I takt med den nya strategin omorganiserar vi oss i resultatinriktade affärsenheter. Varje affärsenhet har preciserat sina planer för affärsverksamheten för att de ska motsvara den nya strategin på kort sikt, medellång sikt och lång sikt.   

Vi förnyade vår produktsortiment på basis av affärsplanerna. Utförande av bergvärme- och frånluftsvärmepumpar kommer att tas bort från vårt sortiment. Dessutom erbjuder vi inte längre skräddarsydda solkraftverk. Vi kommer dock att ta hand om underhållet av de projekt som tidigare genomförts. Vårt dotterbolag Geonova kommer att fortsätta att tillhandahålla bergvärme som tidigare.

Läs mer om vårt dotterbolag Geonovas bergvärmelösningar i Helsingfors

Läs mer om ämnet

Helen Husbolag Solenergi Värme