Nyhet / 19.6.2024

Prisändring från och med 1.8.2024

Från och med 1.8.2024 ändrar vi priserna på avtal som är i kraft tills vidare. Försäljningspriset på elenergi består av energipriset och en grundavgift, varav energipriset sjunker och grundavgiften stiger från och med början av augusti. På månadsnivå kommer elräkningen att minska för de av våra kunder som har ett elavtal som gäller tills vidare.  

Från och med början av augusti kommer energipriserna för avtal som är i kraft tills vidare att sjunka i genomsnitt med 2,30 c/kWh (14 %) medan grundavgifterna stiger med cirka 1,20 euro/månad. Prisändringen beror på att anskaffningspriserna för el har sjunkit. Den större grundavgiften å sin sida påverkas av ökade kostnader, som används för att täcka elförsäljningens operativa kostnader.  

Till exempel minskar elräkningen för en typisk höghuskund (årsförbrukning 2 000 kWh) med cirka 2,70 euro/månad. För en kund med egnahemshus utan eluppvärmning (årsförbrukning 5 000 kWh) minskar elräkningen med cirka 8,50 euro/månad. För ett typiskt egnahemshus med eluppvärmning (årsförbrukning 18 000 kWh) minskar elräkningen med cirka 34 euro/månad. I priserna ingår mervärdesskatt på 24 procent.  

Prisändringen gäller Förbrukningsel-, Basel-, 2-tidsmätnings-, Miljöel-, Vindkrafts- och Effektselavtal.  

Ett elavtal som är i kraft tills vidare är ett enkelt och bekymmerslöst val som lämpar sig utmärkt för såväl höghuskunder och fritidsbostäder som små företag. Avtalets energipris hålls jämnt och stabilt med beaktande av elmarknadernas säsongsvariationer. Avtal som gäller tills vidare kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dygn.

I den avgiftsfria Oma Helen-tjänsten hittar du flera funktioner som underlättar uppföljningen av din egen elförbrukning, såsom övervakning av förbrukningen på kWh-nivå och i euro.  

Mer information om elavtal

Mer information om Oma Helen-tjänsten

Läs mer om ämnet

Helen