Om Helen

Helen Ab:s energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste.

Helen Oy

Vi har närmare 400 000 kunder runt om i landet, vi täcker över 90 % av Helsingfors uppvärmningsbehov med fjärrvärme och bygger ut den energieffektiva fjärrkylan i Helsingfors.

Vårt mål är att nå hundraprocentig kolneutralitet i vår energiproduktion.

För mer information


Ekonomiska publikationer 

I vår årsberättelse hittar du ekonomiska nyckeltal och en hållbarhetsrapport. Delårsöversikterna berättar om vår verksamhet på kortare sikt.


Organisation

Helen Ab ägs av Helsingfors stad och är en del av Helenkoncernen.


Strategi 

Våra strategiska mål för åren 2016–2020 betonar tillväxt, lönsamhet, klimatneutral energi, hållbarhet och framgång tillsammans.


Nyheter

Vi publicerar nyheter med anknytning till vår verksamhet. Du kan bläddra bland nyheterna efter typ och kategori.


Affärsverksamhet

Vår verksamhet består främst av produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, samt av distribution och försäljning av energi.


Historia


Hållbarhetspolicy

Vi beaktar hållbarhetsaspekten när vi planerar, genomför och leder vår affärsverksamhet.

Dela: