Helen Ab

Helenkoncernen

Helenkoncernen har cirka 1300 kompetenta medarbetare och experter.  Vi är en av Finlands största energikoncerner.

Helenkoncernen är en affärsekonomisk helhet som består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab, Finlands Energi-Entreprenad Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag är Voimapiha Oy och Finlands Havsvind Ab.

Helen Ab tillhandahåller el, fjärrvärme och fjärrkyla samt mångsidiga tjänster inom småskalig energiproduktion samt för kundernas egen energianvändning och effektivisering av den. Energi produceras i kraftverken och värmecentralerna i Helsingfors samt via kraftandelar som bolaget äger. Helen Ab ägs av Helsingfors stad.

Helen Elnät Ab (100 %) inriktar sig på nätverksamhet enligt elmarknadslagen och tillhandahåller elöverförings- och eldistributionstjänster i så gott som hela Helsingfors. Nätbolagets affärsverksamhet utgör cirka 13 % av Helenkoncernens omsättning.

Oy Mankala Ab (100 %) är ett produktionsbolag som äger Mankala, Abborfors, Klåsarö och Ediskoski vattenkraftverk i Kymmene älv. Oy Mankala Ab äger 8,1 % i Industrins Kraft Abp, 12,5 % i Suomen Hyötytuuli Oy och 50 % i Finlands Havsvind Ab.

Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %) inledde sin operativa verksamhet då Helen Ab:s tunnelaffärsverksamhet övergick till bolaget. Stadens ägarandel i Helsingin Energiatunnelit Oy är 10 %.

Finlands Energi-Entreprenad Ab (60 %) är ett serviceföretag för elburen samhällsteknik och producerar planerings-, installations- och driftstjänster för nät och utrustning i samband med elöverföring, eldistribution och elanvändning samt dataöverföring. De övriga ägarna är Vanda Energi Ab och Lahti Energia Oy. 

Helenkoncernens företagsledning

Helenkoncernens företagsledningen har till uppgift att stödja Helen Ab:s och dess dotterbolags verkställande direktörer vid behandlingen av ärenden, vid kommunikationen och vid beslutsberedningen.

I företagsledningen ingår:

 • Pekka Manninen, verkställande direktör, Helen Ab
 • Rauha Bato-Liukkonen, direktör, Personal
 • Jaana Eklund, direktör, Juridiska frågo
 • Heikki Hapuli, direktör, Produktion och egenskap
 • Tommi Karjalainen, verkställande direktör, Helen Sähköverkko Ab
 • Kauno Kaija, direktör, Koncerntjänster
 • Markus Lehtonen, direktör, Strategi och nya affärsområden
 • Harri Mattila, direktör, Energianskaffning och partihandel
 • Timo Rajala, direktör, Ekonomi
 • Marko Riipinen, direktör, Försäljning och kundtjänst
 • Maiju Westergren, direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
Dela: