Kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
Priserna på samtal och öppettider

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Register
helen@helen.fi

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Kundtjänst

Vanliga frågor

Elektroniskt
Kontakt formulär

Telefonnummer
09 617 8080 ​
Mån-tis och tors-fre 9-17​

24/7-flyttelefonen
09 617 8020

Rådgivning om räkningar
Mån-fre 9-17
På numret för rådgivning om räkningar kan du sköta ärenden som rör betalning av räkningar, framflyttning av betalningsdagen samt återinkoppling när strömmen varit frånkopplad på grund av obetalda elräkningar. Observera att det inte går att sköta avtalsärenden på numret för rådgivning om räkningar.

Priserna på samtal och öppettider

Besöksadress

Energitorget, kundtjänst är stängt.

Elhuset, Kampgränden 2 eller Malmbrinken 6, 3. våningen

Kraftverk

Hanaholmens kraftverk
Bjälkgatan 1 - 3, Helsingfors

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors 

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Fjärrvärme apparater 09 617 8045
Byggarbetsplatser 09 617 3016

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet

Dataskydd / GDPR

Skicka epost

Kommunikation

Media kontakter 040 148 9064
Vilma Wiitakorpi-Björkman Head of Communications 050 308 0879

Energi och miljö

Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
Rauno Tolonen Klimat- och energiansvarig
Tea Erätuuli Företags samhällsansvar chef

För mer information


Anbudsförfrågningar

Vi meddelar om pågående anbudstävlingar via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi.


Koncernens fakturering

Vi använder elektronisk nätfakturering. Helenkoncernens nätfaktureringsadresser finns här.


Till medierna

Vi betjänar medierna i energifrågor och ställer våra specialister till förfogande för intervjuer.