Kontaktuppgifter

Helen-koncern

Telefonnummer
09 6171
Priserna på samtal och öppettider

Postadress
Helen Ab
00090 HELEN

FO-nummer
2630573-4

Register
helen@helen.fi

Personliga e-postadresser
förnamn.efternamn@helen.fi

Kundtjänst

Vanliga frågor

Elektroniskt
Kontakt formulär

Telefonnummer
09 617 8080

24/7-flyttelefonen
09 617 8020

Energirådgivning
energiatori(at)helen.fi
09 617 8080

Priserna på samtal och öppettider

Besöksadress

Energitorget, kundtjänst

Energitorget är stängt tills vidare på grund av koronaepidemin.

 

Elhuset, Kampgränden 2 eller Malmbrinken 6, 3. våningen

Kraftverk

Hanaholmens kraftverk
Bjälkgatan 1 - 3, Helsingfors

Sundholmens kraftverk
Porkalagatan 9 - 11, Helsingfors 

Nordsjö kraftverk
Ormuddsvägen 6 - 8, Helsingfors

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Fjärrvärme apparater 09 617 8012
Byggarbetsplatser 09 617 3016

Kommunikation

Media kontakter 040 148 9064

Energi och miljö

Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer
Rauno Tolonen Klimat- och energiansvarig 050 387 5609
Tea Erätuuli Företags samhällsansvar chef 050 389 9692
Minna Paavola Utvecklingschef, Elnät Ab 045 111 0887

För mer information


Anbudsförfrågningar

Vi meddelar om pågående anbudstävlingar via leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi.


Koncernens fakturering

Vi använder elektronisk nätfakturering. Helenkoncernens nätfaktureringsadresser finns här.


Till medierna

Vi betjänar medierna i energifrågor och ställer våra specialister till förfogande för intervjuer.