Om Helen

Helen Ab:s energiproduktion har prisbelönats som världens effektivaste. Vår verksamhet består främst av produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla, samt av distribution och försäljning av energi.

Fjärrkyla

Vi producerar, distribuerar och säljer fjärrkyla. För fastigheterna och användarna är fjärrkyla en bekväm, pålitlig och energieffektiv lösning som ger behagligt inomhusklimat.

Helsingin Energian kaukolämpö

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt och ekonomiskt uppvärmningssätt. Med en andel på över 90 procent är fjärrvärme det överlägset populäraste uppvärmningssättet i Helsingfors. 

Elproduktion och försäljning

Vi producerar el på kraftvärmeverken i Helsingfors. Vi köper el också i Elbörs och säljer den till hushåll och företag.

sahkon-myynti.jpg

sahkon-jakelu.jpg

Elnätet

Helen Elnät Ab ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors. 

Läs mer