Nyckeltal 2016

Koncernens och moderbolagets nyckeltal 2016

  Koncernen   Moderbolaget  
  2016 2015 2016 2015
Omsättning, mn euro 782 746 664 634
Rörelsevinst, mn euro 75 110 53 95
Rörelsevinst, % 10 15 8 15
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 52 83 45 83
Investeringar, mn euro 90 115 53 74
Soliditetsgrad, % 71 71 75 77
Avkastning på investerat kapital, % 3 4 3 4
Antal anställda 31.12. 1 269 1 342 1 017 1 067
Balansräkning, M€ 2 720 2 721 2 564 2 510