Koncernbokslut

Financial statements

 

Koncernens resultat blev bättre än väntat, men klart lägre än föregående år. Viktiga orsaker till den minskade rörelsevinsten var lågt marknadspris på el, minskad elförsäljningsvolym samt högre bränslekostnader.

År 2016 uppgick omsättningen till 782 (746) miljoner euro medan rörelsevinsten var 75 (110) miljoner euro. Fjärrvärmeförsäljningen ökade med 10 % från föregående år till 6 633 GWh. Elförsäljningen minskade med 7 % till 6 649 GWh. Fjärrkyleförsäljningen ökade med 13 % till 141 GWh. Elöverföringen i Helsingfors ökade med 2 % till 4 424 GWh.

Läsa mer

Verksamhetsberättelse och koncernbokslut (pdf)

För mer information