Helen-koncernens årberättelse 2019

Helens årsberättelse 2018 består av hänt under åretkoncernbokslut och hållbarhet.

Helens år 2019

Helen Groups resultatutveckling har fortsatt utmärkt under verksamhetsåret 2019, liksom den starka tillväxten i antalet kunder.

Bolagets förbättrade prestanda och goda tillgänglighet på anläggningar, framgångsrika åtgärder på elmarknaden och gynnsamma drivmedelsprisutveckling har bidragit till den goda resultatutvecklingen och lönsamheten.

Helen Sähköverkko Oy:s omsättning och lönsamhet utvecklades positivt. Helen Oy kunde dra nytta av situationen på elmarknaden och öka rörelseresultatet med framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el.

koripallo-800x450.jpg