Koncernbokslut

Tilinpäätös

Helenkoncernens resultatutveckling var fortsatt utmärkt.  

Helen Ab kunde utnyttja marknadssituationen för el och öka rörelsevinsten genom framgångsrika åtgärder på partimarknaden.  

Helens kundvolym fortsatte att växa: antalet hushållskundsavtal steg till över 500 000 och totalt omfattar Helens energitjänster omkring en tredjedel av finländarna.  

LÄS MER

Verksamhetsberättelse och koncernbokslut (på finska)