Helen-koncernens årberättelse 2021

Helens årsberättelse 2021 består av hänt under året och koncernbokslut.

Helens år 2021

Under året följde Helen sin strategi genom att göra betydande investeringar både i klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och i separat elproduktion med vindkraft. Helen genomförde också andra mål i enlighet med sin strategi, då energiomvälvningen satte fart och konkretiserades i ett krävande marknadsläge.

aurinkovoimala-taloyhtiossa-800x450.jpg