Koncernbokslut

aurinkopaneelit_asennus_mies_nainen_900x192jpg.jpg

Under året följde Helen sin strategi genom att göra betydande investeringar både i klimatneutral energiproduktion i Helsingfors och i separat elproduktion med vindkraft. Helen genomförde också andra mål i enlighet med sin strategi, då energiomvälvningen satte fart och konkretiserades i ett krävande marknadsläge.

Helen fattade betydande beslut för att påskynda övergången till klimatneutral energiproduktion i Helsingfors. Besluten om att stänga Hanaholmens kraftverk och lägga ned produktionen senast 1.4.2023 och att stänga Sundholmens stenkolskraftverk senast 1.4.2024 gör att Helens användning av stenkol upphör mer än fem år tidigare än planerat. Beslutet om att upphöra med användningen av stenkol stöder också Helens ägare Helsingfors stads mål om klimatneutralitet fram till 2030.

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse (på engelska)