Nyckeltal

Avainluvut

Koncernens och moderbolagets Nyckeltal 2021

  Koncernen   Moderbolaget  
  2021 2020 2021 2020
Omsättning, mn euro 1318 1054 1198 942
Rörelsevinst, mn euro 82 176 23 133
Rörelsevinst, % 6 17 2 14
Vinst före bokslutsdispositioner, mn euro 67 154 39 154
Investeringar, mn euro 295 203 207 129
Soliditetsgrad, % 68 77 70 78
Avkastning på investerat kapital, % 3 7 2 7
Antal anställda 31.12. 1015 992 923 906
Balansräkning, M € 3115 2805 3001 2739