Nyhet / 8.1.2018

Finlands största grottvärmelager planeras i Helsingfors

Helen har planer på ett nytt energilager djupt inne i berggrunden under Helsingfors, i oljegrottor som inte längre används. Energilagret blir Finlands största och rymmer över 40 gånger mer varmt vatten än simbassängerna på Helsingfors Simstadion.

I berggrunden under Blåbärslandet finns tre stora oljegrottor som tidigare har använts till att lagra tjock eldningsolja. Oljelagren är inte längre i bruk och tömdes 1999. Två av grottorna är sammanhängande och kan byggas om till värmelager. Lagret skulle få en volym på cirka 260 000 m3.  

Inom energianvändningen förekommer förbrukningstoppar på både dygns- och årsnivå. Användningen av förnybara energikällor och den effektiva återvinningen av spillvärme gör att det krävs allt större flexibilitet i energisystemet. Helen har redan värmelager vid kraftverken i Nordsjö och på Sundholmen. Det nya grottvärmelagret som planeras är tio gånger större än lagret i Nordsjö och skulle lyfta Helens optimering av energiproduktionen till en helt ny nivå.

Fjärrvärmenätet i Helsingfors och det befintliga energisystemet utgör en bra plattform för nya energilösningar så som lagring och flexibilitet. Oavsett hur energin produceras är det alltid bra att ha lagringsmöjligheter.

- Lagring av energi är en lösning som är oberoende av produktionsteknik och bränslen och lämpar sig utmärkt för vårt nuvarande stadsenergisystem. Lagringen bidrar också till att vi kan minska användningen av fossila bränslen, öka användningen av förnybar energi och återvinna spillvärme effektivt, säger direktör Heikki Hapuli på Helen.

Effektivare produktionsoptimering och energiåtervinning

De värmelager som för närvarande används i Helsingfors har en driftslogik som baserar sig på utjämning av förbrukningstoppar på dygnsnivå. Grottvärmelagrets stora energikapacitet gör att produktionen kan optimeras i ett ännu längre tidsperspektiv, på veckonivå.

När värmelasten är stor under de kallaste vinterdagarna kan man med hjälp av lagret undvika att starta de separata naturgas- och oljeeldade värmecentralerna. Värmelagret har en laddnings- och urladdningseffekt på 120 MW, vilket innebär att drifttiden är fyra dygn vid urladdning/laddning på full effekt.

Lagringsprojektet är på planeringsstadiet och förverkligas om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna uppfylls.

Helens mål är en klimatneutral energiproduktion. Den stora och globala klimatutmaningen kan inte lösas med någon enskild teknik eller handling, utan det behövs flera metoder och allas medverkan för att bekämpa klimatförändringen. Lagring av energi har en viktig roll för att öka flexibiliteten i energisystemet. 

Fakta:

  • Det finns planer på att börja använda urbruktagna oljegrottor som energilager.
  • Energin lagras i form av varmt vatten.
  • Grottlagrets effektiva volym är sammanlagt cirka 260 000 m3
  • Lagret är tio gånger större än värmelagret vid Helens kraftverk i Nordsjö eller kyllagret under Esplanadparken och rymmer över 40 gånger mer vatten än simbassängerna på Helsingfors Simstadion.
  • Lagringskapaciteten är 11,6 GWh.
  • Lagrets laddnings-/urladdningseffekt är 120 MW (räcker i cirka 4 dygn).
  • Användningen av grottorna som värmelager påverkar inte den övriga verksamheten på Blåbärslandet.

Du kan ladda ner infografik om grottvärmelagret

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet