Nyhet / 24.11.2017

Helen tar med hushållen i det smarta energisystemet – föregångarna får ner sina elräkningar

Lägre värmekostnader och bättre boendekomfort – det smarta elnätet gagnar elanvändarna och bidrar till att bygga upp beredskap för förnybara energilösningar.

Pörssisähkö Optimi

 Lägre värmekostnader och bättre boendekomfort – det smarta elnätet gagnar elanvändarna och bidrar till att bygga upp beredskap för förnybara energilösningar.

Elvärmekunder kan framöver delta i balanseringen av elnätet i Finland och samtidigt få ner sin egen elräkning. Helen lanserar ett nytt koncept samt elprodukten Börsel Optimum, med vars hjälp kunderna kan delta i balanseringen av elnätet. I framtiden behövs det mer balansering än tidigare då andelen förnybara energikällor, bland annat väderberoende sol- och vindkraft, fortsätter att öka.

– Det bästa är att ett hushåll som deltar i balanseringen av elnätet inte ens märker av det i praktiken. Smart automation styr förbrukningen omärkligt och utan att försämra inomhusklimatet, säger produktchef Hannu Pikkarainen på Helen.

Börsel Optimum, som är förmånligare än traditionella elavtal, kräver ett smart styrsystem för uppvärmningen i hemmet, till exempel OptiWatti. Det smarta styrsystemet förhindrar överuppvärmning av hemmet och styr uppvärmningen till de tider på dygnet då elpriset är lägst. Rumstemperaturen hålls på önskad nivå med hjälp av automation.

Hushållen bildar tillsammans ett aktivt virtuellt kraftverk

En klimatneutral framtid förutsätter många reformer inom energi och boende. Elanvändarnas roll och betydelsen av flexibilitet i elnätet ökar betydligt när en allt större del av elen produceras med sol- och vindkraft.

– Framtidens energisystem innehåller allt mer förnybar energi som är väderberoende och behöver kompletteras av nya möjligheter till flexibilitet inom såväl produktionen som energianvändningen. Elvärmekunderna kan i framtiden vara en aktiv del av det virtuella kraftverket i Finland. Samtidigt får hushållet ekonomisk nytta av Helens elavtalsprodukt som är framtagen enkom för det här ändamålet. Börsel Optimum är ett ekonomiskt och miljövänligt val i samma paket, säger Pikkarainen.

I Helens nya elprodukt Börsel Optimum deltar elvärmekunden vid behov i balanseringen av elnätet och får en ersättning för detta i avtalspriset. Elproduktens pris bestäms timme för timme direkt på basis av marknadspriset på el, och till skillnad från andra motsvarande elprodukter på marknaden tillkommer ingen separat marginaldebitering.

Det finns över en halv miljon elvärmekunder i Finland; över en tredjedel av alla byggnader i landet värms med el. Med hjälp av smart automation kan elvärmekunderna delta i upprätthållandet av det nationella elsystemet och i balanseringen av produktion och förbrukning.

Samarbete med OptiWatti

För att förverkliga en klimatneutral framtid samarbetar Helen med OptiWatti, som är leverantör av smarta styrsystem. Med hjälp av OptiWatti och ett elavtal som är knutet till det kan elvärmekunder få ner värmekostnaderna i sina hem med upp till tiotals procent.

Fakta

  • Börsel Optimum är ett helt nytt elavtal som baserar sig på marknadsprisel och där ingen marginal tas ut av kunden. Avtalspris: marknadspriset på el c/kWh + marginal 0,00 c/kWh, grundavgift 3,93 e/mån (moms 24 %).

  • Börsel Optimum förutsätter att ett Helen-kompatibelt styrsystem för elvärmen har installerats hos kunden.     

  • OptiWatti är ett Helen-kompatibelt styrsystem. Användarna av OptiWatti har i bästa fall fått ner kostnaderna för uppvärmningsel med hela 40 %.