Nyhet / 16.8.2018

Glödbränder på Hanaholmens kraftverk – ingen fara föreligger

I stenkolslagret vid Hanaholmens kraftverk förekommer då och då små glödbränder som beror på att stenkolet självantänder. Varken glödbranden eller röken från den utgör någon fara för människor och inte heller någon miljörisk.

Glödbränderna visar sig på lagerområdet i form av rök och under dygnets mörka tid i form av glödande härdar. Glödbränder utvecklas inte till eldsvåda och de obetydliga rökmängderna utgör ingen hälsorisk. Röken kan närmast medföra luktolägenheter. 

Stenkolslagret inspekteras dagligen och alla nödvändiga åtgärder som t.ex. att släcka glödbränder utförs omedelbart. Släckningsarbetet sköts av kraftverkets egen personal. Kraftverket agerar i samarbete med Räddningsverket. Hjälp från Räddningsverket behövs dock ytterst sällan.

Helen beklagar eventuella olägenheter som röklukten medför.

Hanasaaren voimalaitos