Nyhet / 15.1.2018

Hekas flervåningshus blir en aktiv del av energisystemet i Helsingfors

Helen Ab och Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) genomför tillsammans ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt kring efterfrågeflexibilitet i fråga om värme.

Helen levererar en ny mät- och rapporteringstjänst för inomhustemperaturen och luftfuktigheten i Hekas bostäder. Med hjälp av tjänsten kan flervåningsbostadshusens energieffektivitet förbättras kostnadseffektivt och enkelt.

I tjänsten övervakas bostädernas temperaturnivåer, vilket gör det möjligt att styra uppvärmningen noggrannare på basis av utomhustemperaturen. För de boende innebär detta att inomhustemperaturerna bättre håller den önskade nivån även vid snabba och kraftiga växlingar i utomhustemperaturen.

Fastigheternas värmelagringskapacitet utnyttjas

Det finns också mer vittgående fördelar med att övervaka bostadstemperaturerna. Det hjälper Helsingfors att optimera värmeproduktionen utan att temperaturen i bostäderna försämras. Vid optimeringen av värmeproduktionen är strävan att producera helsingforsarnas uppvärmning så miljövänligt och ekonomiskt som möjligt oavsett utomhustemperatur samt utnyttja fastigheternas värmelagringskapacitet som en del av energisystemet som helhet.

Projektet inleddes sommaren 2017 och mät- och rapporteringstjänsten finns nu i 50 flervåningshus i Helsingfors. I början av 2018 utvidgas tjänsten till 500 fastigheter. Målet är att energiövervakningen ska omfatta alla Hekas flervåningshus sommaren 2018. Det här betyder att över 8000 smarta mätare som utnyttjar trådlös dataöverföringsteknik ska installeras.

– Helen har som mål att via det här projektet utveckla en verksamhetsmodell där värmeförbrukningsobjekten och efterfrågeflexibiliteten på värme i samband med dem blir en mer integrerad del av energisystemet som helhet, säger enhetschef Perttu Lahtinen på Helen. I praktiken innebär detta att man undviker tydliga förbrukningstoppar genom att periodisera fastighetsuppvärmningen.

– Hekas mål är att få bättre information om förhållandena i bostäderna och därmed förbättra boendekomforten samtidigt som energieffektiviteten ökar, säger fastighetsdirektör Vesa Jurmu på Heka.

Läs mer om ämnet

Värme