Nyhet / 7.2.2019

Snösmältningsfält som fungerar med fjärrvärme används för första gången i Ilmala

På bangården i Ilmala förberedde man sig redan för ett par år sedan för snörika vintrar genom att bygga ett snösmältningsfält som fungerar med fjärrvärme. I vinter har tågtrafiken löpt betydligt smidigare tack vare snösmältningsfältet.

Banavsnittet mellan Helsingfors huvudjärnvägsstation och Böle är under snörika vintrar en utmaning med tanke på snösmältningen. Man har löst problemet genom att bygga ett snösmältningsfält i Ilmala där snön smälts med fjärrvärme.

- Vi ville ta fram ett miljövänligt och effektivt sätt att hantera snö i den allt tätare bebyggda staden. Snön från bannätet är relativt ren och därför är det en bättre lösning att smälta den och leda ut vattnet i avloppet än att lasta snön på bilar och dumpa den utanför staden, säger områdeschef Eero Liehu (Södra Finlands underhållsdistrikt, Trafikledsverket). 

I lösningen har man optimerat uppvärmningen av bangårdens fastigheter: fjärrvärme används för smältning av snö bara när vädret är varmare än – 10 grader. Vid kallare väder används all fjärrvärmeeffekt till byggnaderna.

- Den lösning som tagits fram för det här centrala banavsnittet inom tågtrafiken ger en bra bild av hur smart fjärrvärmenätet i Helsingfors är: värmen i fjärrvärmevattnet utnyttjas fullt ut. Fjärrvärmens returvatten, som redan använts för att värma fastigheter, innehåller fortfarande tillräckligt med energi för att smälta snö, säger kundchef Reijo Lemetyinen på Helen.

Att smälta snön på banavsnittet är också kostnadseffektivt: kostnaderna är bara en tiondel jämfört med att köra bort snön med lastbilar.  

Förutom till att värma fastigheter kan fjärrvärme också användas till att hålla gator snö- och isfria samt till att smälta snö. 

Fakta:

  • På det 2 500 m2 stora snösmältningsfältet mellan banorna kan man med hjälp av fjärrvärme vid behov smälta upp till 100 000 m3 snö under en vinter.
  • Efter att områdesbyggandet kommit i gång kan snömassor inte längre transporteras till Mellersta Böle. 
  • Vid behov kan snö fortsättningsvis köras till Ilmala, där det finns ett 100 000 m3 stort snödumpningsområde. Snörika vintrar är det här dock inte tillräckligt.
  • Snösmältningssystemet har planerats för Trafikledsverket av Ramboll Ab.

Läs mer om ämnet

Värme