Nyhet / 1.6.2021

Energidata avslöjar vilka branscher som haft det svårt under coronapandemin – inkvarterings- och kontorsfastigheternas elförbrukning har minskat markant

Betydelsen av att utnyttja data ökar hela tiden, när energibranschen går mot en klimatneutral framtid. Avancerat utnyttjande av data kan ha stor inverkan på samhället, inte bara på miljön utan till och med på hälso- och sjukvården. Av energidata kan man utläsa att den tjänsteinriktade affärsverksamheten i Helsingfors drabbades hårdast när coronan började för ett år sedan, och än i dag har elförbrukningen inte återgått till det normala.

Helen Elnät som svarar för eldistributionen i Helsingfors har över 400 000 kunder. Varje kund har en elmätare som mäter den förbrukade och producerade energin timme för timme. Det här blir en enorm mängd mätvärden, hela tio miljoner per dag.

- Kundernas elförbrukning ger en mycket bra bild av samhällssituationen. Den tjänsteinriktade affärsverksamheten använder drygt hälften av elen i Helsingfors, och energidata visar en markant minskning av elförbrukningen särskilt i inkvarterings- och kontorsfastigheter under undantagssituationen som började i mars i fjol, berättar Helen Elnäts VD Markus Lehtonen.

Kontorens elförbrukning gick ner med 15 % i mars-april 2020 och låg under slutet av året fortfarande 6–7 % under det normala. Inkvarteringsverksamhetens elförbrukning gick ner med hela 50 % våren 2020. Under sommaren ökade elförbrukningen en aning, men vid årsskiftet var den fortsättningsvis en femtedel lägre än de föregående åren.

Att arbetet flyttat från kontoren till hemmen har ökat bostädernas elförbrukning. Ökningen från året innan är +5 %. Industrins elförbrukning i Helsingfors är liten och enligt energidata har undantagssituationen inte påverkat industrin nämnvärt.

Data får ökad betydelse – kunden är den största vinnaren

Med hjälp av data och artificiell intelligens kan energibolagen utveckla sina tjänster och produktionsprocesser i en allt flexiblare och effektivare riktning. Energibolaget Helen har satsat på utnyttjande av data och artificiell intelligens genom att bl.a. investera i det holländska tillväxtföretaget Gradyent, som optimerar fjärrvärmesystem med hjälp av artificiell intelligens.

- Helen är traditionellt känt som ett energibolag, men data spelar en allt större roll i bolagets framtid. Vi använder data och artificiell intelligens på många sätt. Till exempel har vi med hjälp av artificiell intelligens kunnat förbättra våra fjärrvärmeförbrukningsprognoser med 30 procent. Tack vare de noggrannare prognoserna kan vi se till att vi producerar exakt rätt mängd el och värme, tillräckligt men inte mer än vad som behövs, säger Tuomas Teuri som är direktör för digitala lösningar på Helen.

Den största vinnaren vid digitaliseringen av energibranschen är den helt vanliga energikonsumenten. Med hjälp av energibolagens digitala tjänster får kunden service dygnet runt. Till exempel via mobilappen Oma Helen kan Helens kunder hålla koll på sin elförbrukning och bekvämt sköta avtals- och faktureringsärenden.

Elnätsbolagen utnyttjar elförbrukningsdata bl.a. vid planeringen av elnätet och utarbetandet av planer för framtiden. Med hjälp av data kan man förutse hur elförbrukningen utvecklas i olika områden och i olika konsumentsegment. Bland annat håller man på Helen Elnät noga koll på antalet elbilar och hur mycket el som behövs för laddning av dem. Kalkylerna visar att om hälften av alla bilar i Helsingfors var elbilar, skulle elförbrukningen stiga med knappt 10 procent.

Läs mer om ämnet

Smarta lösningar