Nyhet / 15.12.2021

Helen och Horisont Energi inleder samarbete kring infångning, utnyttjande och lagring av koldioxid

Energibolaget Helen och norska Horisont Energi, som är ett bolag för ren energi, har undertecknat ett intentionsavtal om samarbete kring väteekonomi och lagring av koldioxid. Bolagen utreder tillsammans möjligheterna att fånga in koldioxid ur kraftverkens rökgaser och utnyttja och lagra den, samt logistiken kring detta.

- Koldioxid är en växthusgas som värmer upp klimatet, men den kan också utnyttjas som råvara för olika produkter. Koldioxid kan bland annat användas för att tillverka produkter för kemisk industri eller klimatneutrala drivmedel för trafiken, förklarar Tuukka Hartikka, business lead, renewable hydrogen and PtX på Helen.

- Att minska koldioxidutsläppen på industriell väg är centralt för att nå målet om noll utsläpp, och kostnadseffektiva värdekedjor för koldioxid har en nyckelroll i detta. Horisont Energi strävar efter att i framtiden kunna erbjuda ett kostnadsmässigt överlägset kollager i Norges kontinentalsockel, och samarbetet med Helen är ett viktigt steg när vi öppnar upp vår verksamhet mot lagring av koldioxid från tredje parter, säger Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, som är VD för Horisont Energi.

Med sitt projekt för ren ammoniak i Nordnorge deltar Horisont Energi i EU:s Vätgas IPCEI-ansökan (Important Projects of Common European Interest). Syftet med Vätgas IPCEI är att skapa värdekedjor i anslutning till produktion och användning av vätgas samt göra det möjligt att förverkliga dem. Helen är med och stöder Horisont Energis projekt.

Power to X för oss mot ett klimatneutralt samhälle

Med hjälp av utsläppsfri el så som sol- eller vindkraft kan kemiska föreningar omvandlas till en form som går att återanvända. Till exempel kan koldioxid, som tidigare påskyndade klimatförändringen, omvandlas till råvara genom infångning och vidareförädling. De här ”Power to X”-projekten kräver enorma mängder utsläppsfri energi, och för Finland öppnar projekten nya affärsmöjligheter. Finlands utsläppsfria energi, särskilt den expanderande vindkraften, ger en konkurrensfördel. Att bygga utsläppsfri energiproduktion och möjliggöra klimatneutrala lösningar för kunderna är också ett viktigt led i Helens strategi. Bland annat kommer Helens vindkraftsproduktion att femdubblas i och med vindparken Lakiakangas 3, som står färdig i januari.

- Klimatneutralitet är bara början, vi riktar redan blicken mot år 2040 och målet om klimatnegativitet. I praktiken innebär det att mer kol binds än vad som släpps ut i atmosfären, utsläppen är alltså negativa. Med hjälp av biobaserad lagring av koldioxid går det att nå en klimatnegativ process, alltså att minska mängden koldioxid i atmosfären, berättar Sari Mannonen, som är direktör för Helens lösningsverksamhet.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet