Nyhet / 21.6.2021

I parkeringshuset Satamaparkki kan man ladda elbilar under en båtresa – 18 laddstationer för elbilar från Helen

Nu går det att ladda elbilar också under båtresan. 18 nya laddstationer för elbilar har installerats i parkeringshuset Satamaparkki i Västra hamnen i Helsingfors. De nya laddstationerna är en del av de 730 parkeringsplatserna i Satamaparkki och betjänar framför allt båtpassagerarna i Västra hamnen men även områdets företag och invånare samt besökande bilister. Laddstationerna har levererats av energibolaget Helen som tilldelats kontraktet i offentligt anbudsförfarande.

Satamaparkki

l Västra hamnen i Helsingfors färdigställdes i början av år 2021 parkeringshuset Satamaparkki som planerats med tjänsteutformningens metoder. Satamaparkki är också ett stort digitalt och tjänsteerfarenhetsmässigt språng för Helsingfors Hamn.

- Parkeringshuset Satamaparkki har fått beröm för sin användarvänlighet, och de nya laddstationerna för el- och hybridbilar var ett naturligt tillägg till den moderna parkeringserfarenheten. Om behovet av laddningsstationer växer, är det möjligt att öka dem ytterligare, säger Marika Pauli, teamledare för passagerarverksamhetens passagerartjänster och fastighetsutvecklingen vid Helsingfors Hamn.

En del av elbilarnas laddningsstationer finns på drive-in-platser, på vilka vem som helst kan ladda sin elbil med förnybar energi.

- Vi satsar på att bygga ett riksomfattande nätverk vid huvudvägarna, i tillväxtcentrum och trafikknutpunkter. Det är fint att vi kan bidra till att tillhandahålla laddningstjänster för båtpassagerare tillsammans med Helsingfors Hamn, säger Sari Mannonen, direktör för lösningsverksamheten på Helen.

I likhet med sin ägare Helsingfors stad har Helsingfors Hamn förbundit sig till att uppnå kolneutralitet senast år 2035. För detta ändamål har Helsingfors Hamn ett tydligt åtgärdsprogram som innefattar bland annat minimering av hamnens energiförbrukning och anskaffning av behövlig energi från kolfria källor.

- Det är viktigt att turismbranschens ansvarsfullhet utvecklas i Finland långsiktigt och i samråd med olika aktörer. Helsingfors Hamn har åtagit sig att främja hållbar turism, och vi var ett av de första företagen som fick märket för hållbar turism, preciserar Pauli.

- Elbilism är ett viktigt sätt att behärska utsläpp från trafiken, och vi vill främja den här utvecklingen. Vårt mål är att utöka Helens offentliga laddningsnätverk från nuvarande över 250 laddstationer till över 1000 stationer vid år 2025, säger Mannonen.

Det som Helsingfors Hamn köper av Helen är laddningstjänsten samt underhållet och servicen av laddningsstationerna. Helsingfors Hamn ansvarar för användningen av laddningsstationerna och prissättningen av användningen.

Förutom basparkeringen har parkeringshuset Satamaparkki premium-parkeringsplatser. De extra breda premium-platserna ligger i parkeringshusets nedersta våning, på endast några minuters avstånd från båtterminalernas avgångsportar. I förbokad premium-parkering ingår också möjligheten att ladda elbil avgiftsfritt med förnybar energi. Förbokad parkering är 10 - 15 % förmånligare än om man kör direkt in i parkeringshallen.

Läs mer om ämnet

Elektrisk trafik Klimatneutralitet