För nuvarande kunder

Förbrukningsrapporter

Som vår kund får du på posten en förbruknings- och prognosrapport för fjärrvärmen, där du ser din faktiska och beräknade värmeförbrukning per år.

Via våra avgiftsfria e-tjänster kan du följa ditt hushålls energiförbrukning.

Logga in

Byte av fjärrvärmeutrustning

Är det aktuellt att byta fjärrvärmeutrustning? Vi erbjuder kostnadsfri experttjänst i samband med byte av utrustning. Genom att utnyttja tjänsten försäkrar du dig om att bytet av fjärrvärmeutrustning sker kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Läs mer och beställ

Ändringsarbeten och uppgifter om förbrukningen

Vill du beställa ändringsarbeten i fjärrvärmeledningar och mätcentraler? Kontakta oss och be om mer information. 

För att beställa förbrukningsuppgifter för din fastighet vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 09 617 8012.

Kontakta våra experter

Ta kontakt via telefon eller e-post när du har frågor om t.ex. avtal, fakturering, förbrukningsvärden eller fjärrvärmeutrustning.

Ta kontakt

Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme i våtrum är en pålitlig, ekonomisk och hållbar investering i fjärrvärmehus. I samband med ett stambyte är det bra att förbereda för vattenburen golvvärme, även om man inte genast installerar sådan.

Varför lönar det sig att välja vattenburen golvvärme?

  • Fastighetens energi- och livscykelkostnader sjunker väsentligt.
  • Det energieffektivaste sättet att bygga golvvärme i ett fjärrvärmehus.
  • Lätt att installera både i nya hus och i samband med ombyggnad.
  • Litet platsbehov, ingen synlig värmeutrustning.
  • Jämn och behaglig värme, goda regleregenskaper.
  • Våtrummen hålls torra, inga fuktskador.

lattialammitys.jpg

Ta kontakt

Fjärrvärme anslutning 09 617 8013
Fjärrvärme avtal 09 617 8014
Fjärrvärme fakturering 09 617 8001
Fjärrvärme apparater 09 617 8045
Byggarbetsplatser 09 617 3016

För mer information


Bekvämt och bekymmersfritt fjärrvarme

Fjärrvärme är en förmånlig och leveranssäker värmelösning. Det är också ett energieffektiv val, för det produceras i samma process med el.


Beställning av ny fjärrvär

Vi hjälper dig när det är dags att byta fjärrvärmeutrustningen.


Ändring av fjärrvärmeledningar

Om du vill beställa ändringsarbeten i fjärrvärmeledningarna eller mätcentralen, vänligen kontakta vår kundtjänst.