Ändring av fjärrvärmeledningar

Om du vill beställa ändringsarbeten i fjärrvärmeledningarna eller mätcentralen, vänligen kontakta vår kundtjänst tel. 09 617 8012. Priset beräknas individuellt i varje enskilt fall.

För mer information