Anslutning till fjärrvärme

Läs mer om hur du ansluter dig till fjärrvärme. Du kan också ta kontakt och fråga mer om anslutning av ditt objekt till fjärrvärmenätet.

Ta kontakt 

Fjärrvärme är lämpligt för alla typer av fastigheter

  • Fjärrvärme är lämpligt för både nya och renoverade fastigheter. Det är fördelaktigt för fastigheter som renoveras att ha ett befintligt vatten- eller luftcirkulerande värmesystem.
  • När du beställer anslutningen, tar vi med fjärrvärmekabeln till fjärrvärmemätaren. Dessutom kommer vi att kontrollera entreprenörens installationsplan och inspektera enheterna innan driftsättning.
  • Kontakta oss i god tid för att säkerställa en smidig och lämplig tidtabell för anslutning. Slutligt schema kommer att överenskommas med byggaren på en fallsbasis.

Anslutning

Beställ ny fjärrvärmeanslutning

Beställ en ny fjärrvärmeanslutning genom att kontakta oss.

Ta kontakt

Ändring eller avbrott av nuvarande anslutning

Bygger du eller renoverar och vill använda en befintlig anslutning? Om du behöver flytta fjärrvärmekablar, uppvärmningsfördelningsrum eller föra fjärrvärme till en ny fastighet, var god kontakta oss.

Ta kontakt

Fjärrvärmeentreprenörer

Som ett led i vår kvalitetskontroll erbjuder vi en lista över behöriga fjärrvärmeentreprenörer från vilka du kan köpa utrustning och installation.

Lista över entreprenörer (på finska)

Teknista instruktioner och dokument (på finska)

Fjärrvärmeutrustning

När du ansluter dig till fjärrvärme behöver du också fjärrvärmeutrustning, som du köper separat. Utrustningen ska köpas från en tillverkare av fjärrvärmecentraler.

Priser

Se aktuella priser för fjärrvärme.

Läs mer