Priser – Månadsvärme Hem

Månadskostnad för uppvärmning av hem Fjärrvärmeenergi och grundavgifter från och med 1 januari 2024.

Fjärrvärmen kommer att förnyas år 2024

Vi kommer att förnya fjärrvärme-produkterna för våra konsument-, bostadsrätts- och företagskunder i början av nästa år. Bekanta dig med de viktigaste förändringarna.
Läs mer

Energipris från 1.1.2024

Priset inkl. moms 24%.

  €/MWh
Januari 127.06
Februari 124.79
Mars 116.40
April 99.96
Maj 61.67
Juni 45.55
Juli 39.48
Augusti 41.80
September 57.09
Oktober 85.63
November 109.63
December 118.80
  1. Verifierad energipris
  2. Prognos för energipris

Energipriset bestäms utifrån fastighetens månatliga förbrukning och fjärrvärmeenergipriset. Energipriset ändras varje månad och nya priser uppdateras varje år den 1 januari och 1 juli.

Vid uppdatering informerar vi alltid om de befintliga priserna för de följande sex månaderna och ger en prisprognos för de kommande sex månaderna. På detta sätt får du alltid en prisöversikt för 12 månader.

Energipriset baseras på den termiska energimängden och dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och desto mer varmvatten som används, desto mer termisk energi förbrukas. Energiförbrukningen beräknas genom att multiplicera denna faktor med det aktuella månadens energipris.

Det totala priset för fjärrvärme kommer att öka med en uppskattad genomsnittlig andel på 0,5 procent jämfört med år 2023.

Grundavgift från 1.1.2024

Grundavgiften är en månadsavgift som primärt betalas baserat på fastighetens förbrukningsstyrka. Förbrukningsstyrka innebär i praktiken hur mycket fjärrvärme som konsumeras i genomsnitt per år. Förbrukningsstyrkan bestäms genom att använda medelvärdet av årlig förbrukning under de senaste 36 månaderna (dvs. tre år).

För konsumentkunder med en förbrukning över 50 MWh per år (kundgrupp XL) bestäms förbrukningsstyrkan baserat på den maximala dagliga genomsnittliga kraften som mäts under 36 månader från och med 1 oktober till och med 31 mars.

Grundavgiften justeras en gång per år.

Kundgrupp Användningskraft Grundavgiften per månad (alv 24%)
S 0 – 24,99 MWh/år 73 €/mån
M 25 – 34,99 MWh/år 88 €/mån
L 35 – 49,99 MWh/år 106 €/mån
XL +50 MWh/år 7,65 (€/kW)/mån*

*Högsta dagliga genomsnittliga kraften, dock minst 106 €/månad

Exempelpriser

S – Typiskt småhus

Byggnadsarean är cirka 200 m2. Energianvändningen för att värma lokaler och hushållsvatten årligen är 18 MWh. Avgifterna är:

  • Grundpris 73 €/månad
  • Energipris i genomsnitt 154 €/månad
  • Totala avgifter i genomsnitt 227 €/månad

Priserna är baserade på 1.1.2024 prislistan och inkluderar 24 % moms.

XL – Ett väldigt stort hus

Byggnadsarean är cirka 600 m2. Energianvändningen för att värma lokaler och hushållsvatten årligen är 55 MWh och användningskraften är 16 kW. Avgifterna är:

  • Grundpris cirka € 120/månad
  • Energipris i genomsnitt € 470/månad
  • Totala avgifter i genomsnitt € 590/månad

Priserna är baserade på 1.1.2024 prislistan och inkluderar 24 % moms.

Andra Priser

När du beställer en fjärrvärmeanslutning kommer vi att föra fjärrvärmeröret till fjärrvärmeavläsaren. Dessutom kommer vi att granska entreprenörens installationsplan och inspektera utrustningen innan den tas i drift.

Läs mer om anslutningspriser (pdf)

Service Pris
Rådgivning om fjärrvärme Gratis
Service för utrustningsförnyelse Gratis
Övervakning av förbrukningstjänst Gratis
Tilläggstjänster Se prislista 

Cirka 30% av den totala värmeförbrukningen i en egnahemshus används för att värma hushållsvatten. Fjärrvärmefakturan visar den faktiska energiförbrukningen där energin som används för att värma vatten inte är separerad. Du kan dock uppskatta proportionen av betalningen som används för uppvärmt varmvatten enligt följande:

Multiplicera förbrukningen av varmt vatten med det allmänna genomsnittet på 0,4 för att uppskatta förbrukningen av varmt hett vatten (m³). Multiplicera detta nummer med det genomsnittliga priset för att värma vatten, baserat på Helen energipriser som är €5.07 / m³ för året 2023 eller €4.97 / m³ för det uppskattade år 2024. Den uppskattade betalningen inkluderar 24% moms. Uppskattningen tar inte hänsyn till grundpriset för fjärrvärme.

Effekten av varmt vatten på energiavgiften (inklusive 24% moms) = varmvattenförbrukning (m³) * 0,4 * €4.97/m³.